checking init param for environments

Infor Event Management - zrozumienie złożonych zdarzeń łańcucha dostaw, Infor

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie łańcuchem dostaw) > Event Management (Zarządzanie zdarzeniami)

  Zrozumienie złożonych zdarzeń łańcucha dostaw

  W dzisiejszym konkurencyjnym, stale rozwijającym się środowisku biznesowym, niezbędne jest kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw. Kiedy pojawiają się incydenty/zdarzenia odbiegające od planu, firmy muszą być w stanie je odpowiednio rozpoznać, reagować na nie i działać tak, by zapewnić swoim klientom potrzebne produkty we właściwej ilości, odpowiednim czasie i miejscu oraz po właściwej cenie.

  Infor SCM  Event Management dostarcza aktywne narzędzia zarządzenia zdarzeniami w czasie rzeczywistym, które pozwalają wykryć warunkową zmianę w dowolnym miejscu łańcucha dostaw i błyskawicznie przekazać informacje o niej osobom wewnątrz organizacji i poza nią, które powinny podjąć działanie. Rozwiązanie problemu może pojawić się na miejscu, po zastosowaniu zasad biznesowych firmy.

  Infor SCM  Event Management pomaga firmom:

  • Dostarczyć aktualne informacje o statusie zamówienia 
  • Zwiększyć wydajność dostaw 
  • Rozwiązać problemy, zanim się spotęgują 
  • Obniżyć koszty sprzedawanych towarów 
  • Zmniejszyć przekroczenie wydatków 
  • Wyeliminować nadmiar magazynowy i uniknąć braków na stanie
    

  Aplikacje Infor SCM  Event Management – idealne dla producentów, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów – pomagają firmom poprawić ogląd sytuacji i działać aktywnie zarówno na poziomie wytwarzania, jak i sprzedaży. Wykorzystując jednolity system można użyć wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów do wspólnego zarządzanie procesem rozwiązania problemu. Korzystając z inteligentnego zarządzania alertami i incydentami, śledzenia oraz możliwości raportowania, można dokonać przeglądu statusu zamówień oraz przychodzących i wychodzących dostaw magazynowych i ich powiązania z zakupem i zamówieniami sprzedaży, produkcją, kontrolą jakości i procesami finansowymi. Wyjątki, takie jak opóźnione dostawy, przekroczenie dozwolonego czasu, wysyłki odrzucone przez przewoźnika, niezgodności w zaawansowanych powiadomieniach o wysyłkach (ASN), uszkodzone towary przetrzymywane na cle i inne, mogą być teraz sprawnie obsługiwane.

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor SCM Event Management może zmienić Twoją firmę.