checking init param for environments

Infor SCM Tactical Planner: dopasuj podaż do popytu na podstawie prognoz lub zamówień, Infor
Infor Enterprise Software Solutions: Making Business Software Better

Infor SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie łańcuchem dostaw) > Strategic Network Design > Tactical Planner

Określaj, gdzie i kiedy należy produkować, kupować, przechowywać i transportować produkty.

Po opracowaniu sieci umożliwiającej efektywniejszą produkcję, przechowywanie i dystrybucję produktów, należy dopasować przepływ produktów do dynamiki zmian w popycie.

Aplikacja Infor SCM Tactical Planner wykonuje to zadanie, podpowiadając gdzie i kiedy należy produkować, kupować, magazynować i transportować produkty z łacucha dostaw do klientów. Umożliwia ona planowanie w określonych przedziałach czasowych przesunięć materiałowych, podając koszty różnych opcji, w celu otrzymania planu, który jest nie tylko optymalizuje obsługę, ale również podnosi zyski

Infor SCM Tactical Planner pomaga:

  • Zbilansować kompromisy w ramach produkcji, magazynowania, zakupów i transportu
  • Opracować plany optymalizujące możliwości i koszty
  • Dostarczać produkty najważniejszym klientom w okresach największego popytu
  • Szybko reagować na zmiany popytu, aby odpowiednio zmienić przepływ produktów
     

Czołowe firmy z rankingu Fortune 100 korzystają z aplikacji Tactical Planner, aby zwiększyć zyski i poziom swoich usług poprzez dynamiczne dopasowywanie podaży do popytu na podstawie prognoz lub zleceń. Dzięki Infor SCM Tactical Planner można opracować plan czasowy dla produktów, które muszą przepływać przez każde ogniwo łańcucha, aby zaspokoić podaż. Można także dokonać dobrych wyborów poprzez ustalenie kompromisu między wydajnością a kosztem różnych rozwiązań otrzymanych podczas projektowania sieci dostaw. W szczytowym okresie podaży możliwe jest dostarczanie produktów najważniejszym klientom, a w razie zakłóceń na normalnych ścieżkach dostaw można zmienić kierunek przepływu materiałów z innych źródeł.  W ramach tego procesu podejmowane są decyzje dotyczące produkcji i zakupów. Forma graficzna aplikacji umożliwia rozwiązanie złożonego problemu i zilustrowanie rozwiązania za pomocą zrozumiałych schematów przepływu materiałów w przedsiębiorstwie.

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Infor SCM Tactical Planner zmieni Twoją firmę.

informacje dodatkowe

Materiały do pobrania

Zobacz demo

Demo - Infor SCM Advanced Scheduler

Demo - Infor SCM Demand Planning

Demo - Infor SCM Warehouse Management

Komunikaty prasowe

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Wydarzenia

Zobacz demo