checking init param for environments

Infor SCM Demand Planning: dokładnie przewiduj i kształtuj popyt , Infor
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • Chat
 • 00-800-1211440
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor SCM (Supply Chain Management - Supply Chain Management) > Demand Planning (Planowanie popytu)

  Przewiduj i kształtuj popyt z większą dokładnością.

  Firmy wyróżniające się pod względem obsługi klientów znają znaczenie efektywnego planowania łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwom, które skupiają się na kliencie, potrzebny jest dokładny obraz popytu, aby zwiększyć produkcję, zapasy magazynowe, dystrybucję i opracować plany zakupów dla swojej działalności. Wyzwania te natężają się za sprawą takich czynników, jak sezonowość, promocje i wzrost liczby produktów, nie wspominając o rozwoju działalności spowodowanym fuzjami i przejęciami.

  Rozwiązanie Infor SCM Demand Planning pozwala efektywniej przewidzieć i kształtować popyt. Zaawansowane możliwości statystyczne, w połączeniu z wiedzą o rynku zdobytą wskutek wewnętrznej i zewnętrznej współpracy, pozwalają tworzyć plany popytu z największą dokładnością. Rezultat: jednorodny obraz, stanowiący podstawę sprzedaży i planu działania, a także pomagający osiągnąć wyraźną poprawę obsługi.

  Infor SCM Demand Planning pomaga firmom:

  • Poprawić dokładność prognoz o 20-40% 
  • Zwiększyć terminową wydajność dostaw o maksymalnie 20% 
  • Obniżyć inwestycje magazynowe i zwiększyć obroty o 15-30% 
  • Obniżyć zapasy przestarzałych produktów o 15% 
  • Obniżyć koszty produkcji o 20%

  Infor SCM Demand Planning można wdrożyć w jednym miejscu firmy, lub centralnie z dostępem online, aby zarządzać globalnym planem popytu z wieloma kanałami wprowadzenia produktu na rynek. rozwiązanie pozwala poprawić dokładność prognoz, które z kolei przyczynią się do sprawniejszej obsługi klienta. Można także dzięki niemu zmniejszyć liczbę magazynów oraz obniżyć zapasy przestarzałych produktów. Komponenty aplikacji obejmują:

  Demand Forecaster – elastyczna, „samoucząca się” wyszukiwarka statystyczna, algorytmy do wyliczania trudnozbywalnych pozycji magazynowych, zarządzanie promocjami i scenariusze zapewniające dokładniejszy obraz popytu.

  Collaborate – dostęp online umożliwia bezpieczne wprowadzanie informacji przez osoby z wewnątrz i zewnątrz, w tym klientów i dostawców oraz zapewnia platformę do obsługi magazynów kontrolowanych przez dostawców (VMI). Umożliwia także wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie stanów magazynowych (CPFR).

  Sales and Operations Reporting – kompleksowa sprawozdawczość okresowa oparta na sieci WWW oraz narzędzia pomiarowe wspierające decyzje dotyczące sprzedaży i planowania działalności (S&OP). Możliwe jest prognozowanie, planowanie stanów magazynowych i dostaw oraz śledzenie, analizowanie i poprawa wydajności łańcucha dostaw. 

   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor SCM może zmienić Twoją firmę.