Zarządzanie Strategiczne

Nawet najlepszy plan strategiczny jest bezużyteczny, jeśli ludzie, którzy go mają przeprowadzić nie znają go, nie rozumieją lub poświęcają swój czas i inne środki na działania, które nie są bezpośrednio pomocne w jego realizacji.  Przedsiębiorcze firmy określają metody w celu eliminacji tej „luki strategicznej.”

Aplikacje Infor PM wykorzystywane przy planowaniu strategii dostarczają struktur, które w sposób widoczny pozwalają powiązać plany strategiczne z zadaniami, budżetami, miernikami, ludźmi i celami dotyczącymi wydajności.  Dzięki takiemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania wydajnością przedsiębiorstw, firmy mogą określić najbardziej odpowiednią strategię i taktykę, umożliwiającą im podjęcie czynności oraz wykorzystanie zasobów niezbędnych do udanego przekształcenia strategii w działanie.

Infor PM Strategic Management pomoże firmom:

  • Zapewnić współpracę między w wszystkim działami w firmie, aby szybko tworzyć i wspólne wykorzystywać istotne i wykonalne plany.
  • Powiązać plany z dodatkowymi elementami (wątki rozmów, raporty, arkusze kalkulacyjne etc.), aby dostosować cel planu do jego lepszego zrozumienia 
  • Przydzielić osoby do zadań oraz raportować zadania, aby zapewnić możliwe do rozliczenia plany na wszystkich poziomach w organizacji 
  • Dostosować decyzje i działania do strategii oraz monitorować ich wykonanie 
  • Przeglądać związki przyczynowo-skutkowe, aby zrozumieć czynniki wpływające na plan
  • Prezentować wyniki finansowe i pozafinansowe – często najważniejsze wskaźniki sukcesu

 

Aplikacje Infor PM Strategic Management są elastyczne, wspierają popularne obecnie metody planowania i pomiarowe, w tym zrównoważoną kartę wyników, metodę Six Sigma, EVA i inne. Są zintegrowaną częścią oferty Infor PM, która obejmuje również rozwiązania tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową)Planning and Budgeting (Planowanie i Budżetowanie), Forecasting (Prognozowanie), Financial Consolidation (Konsolidacja Finansowa), Financial Reporting (Raportowanie Finansowe) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

Infor PM Strategic Management pomaga firmom usprawnić:

Sposób rozliczania planów – pozwala pracownikom przeglądać poszczególne zadania, cele, mierniki wydajności oraz sprawdza jak ich wydajność wpływa sukces firmy

Przejrzystość skutków i efektów - umożliwia dokonanie natychmiastowej oceny planów dzięki miernikom z oznaczeniem kolorystycznym i graficznie przedstawionymi związkami przyczynowo-skutkowymi

Wsparcie decyzyjne – tworzenie raportów na żądanie, pokazujących nie tylko to, co się dzieje, ale również, dlaczego się dzieje

Dostosowanie zasobów – przeprowadzanie analizy wskazujących wartościowe działania i działania powodujące odpływ zasobów, które można wykorzystać skuteczniej w innym miejscu

 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.