checking init param for environments

Infor PM Strategic Management - w celu przejrzystego zarządzania wydajnością w przedsiębiorstwie
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • Chat
 • 00-800-1211440
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor PM (Performance Management) > Strategic Management (Zarządzanie Strategiczne)

  Przekształć strategię w działanie.

  Nawet najlepszy plan strategiczny jest bezużyteczny, jeśli ludzie, którzy go mają przeprowadzić nie znają go, nie rozumieją lub poświęcają swój czas i inne środki na działania, które nie są bezpośrednio pomocne w jego realizacji.  Przedsiębiorcze firmy określają metody w celu eliminacji tej „luki strategicznej.”

  Aplikacje Infor PM wykorzystywane przy planowaniu strategii dostarczają struktur, które w sposób widoczny pozwalają powiązać plany strategiczne z zadaniami, budżetami, miernikami, ludźmi i celami dotyczącymi wydajności.  Dzięki takiemu rozwiązaniu w zakresie zarządzania wydajnością przedsiębiorstw, firmy mogą określić najbardziej odpowiednią strategię i taktykę, umożliwiającą im podjęcie czynności oraz wykorzystanie zasobów niezbędnych do udanego przekształcenia strategii w działanie.

  Infor PM Strategic Management pomoże firmom:

  • Zapewnić współpracę między w wszystkim działami w firmie, aby szybko tworzyć i wspólne wykorzystywać istotne i wykonalne plany.
  • Powiązać plany z dodatkowymi elementami (wątki rozmów, raporty, arkusze kalkulacyjne etc.), aby dostosować cel planu do jego lepszego zrozumienia 
  • Przydzielić osoby do zadań oraz raportować zadania, aby zapewnić możliwe do rozliczenia plany na wszystkich poziomach w organizacji 
  • Dostosować decyzje i działania do strategii oraz monitorować ich wykonanie 
  • Przeglądać związki przyczynowo-skutkowe, aby zrozumieć czynniki wpływające na plan
  • Prezentować wyniki finansowe i pozafinansowe – często najważniejsze wskaźniki sukcesu

   

  Aplikacje Infor PM Strategic Management są elastyczne, wspierają popularne obecnie metody planowania i pomiarowe, w tym zrównoważoną kartę wyników, metodę Six Sigma, EVA i inne. Są zintegrowaną częścią oferty Infor PM, która obejmuje również rozwiązania tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową)Planning and Budgeting (Planowanie i Budżetowanie), Forecasting (Prognozowanie), Financial Consolidation (Konsolidacja Finansowa), Financial Reporting (Raportowanie Finansowe) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

  Infor PM Strategic Management pomaga firmom usprawnić:

  Sposób rozliczania planów – pozwala pracownikom przeglądać poszczególne zadania, cele, mierniki wydajności oraz sprawdza jak ich wydajność wpływa sukces firmy

  Przejrzystość skutków i efektów - umożliwia dokonanie natychmiastowej oceny planów dzięki miernikom z oznaczeniem kolorystycznym i graficznie przedstawionymi związkami przyczynowo-skutkowymi

  Wsparcie decyzyjne – tworzenie raportów na żądanie, pokazujących nie tylko to, co się dzieje, ale również, dlaczego się dzieje

  Dostosowanie zasobów – przeprowadzanie analizy wskazujących wartościowe działania i działania powodujące odpływ zasobów, które można wykorzystać skuteczniej w innym miejscu

   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor PM Strategic Management może zmienić Twoją firmę.