Prognozowanie

Obecnie firmy muszą jak najszybciej i jak najdokładniej sporządzać prognozy na przyszłość. Niestety, prognozowanie jest często nieskuteczne z powodu zbyt dużej dozy subiektywizmu i spekulacji. Aktywne przedsiębiorstwa wykorzystują posiadane technologie, aby szybko i dokładnie wykonywać obiektywne prognozy.
 
Infor PM Forecasting pozwala przedsiębiorstwom dokonywać dokładnych prognoz, opartych na statystykach, które pomagają określać oczekiwania dotyczące wydajności, wykonywać taktyczne zmiany oraz osiągać założone cele. Rozwiązanie to pomaga poprzez sieć WWW informacje potrzebne do przeprowadzenia prognoz tak często, jak jest to konieczne, przy zastosowaniu programu Microsoft Excel lub innych systemów. Prognozowanie za pomocą Infor PM Forecasting nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, gdyż mechanizm tworzenia prognoz wbudowany w system samodzielnie wybiera optymalną metodę statystyczną do analizy danych wskazanych przez użytkownika.

Infor PM Forecasting pomaga firmom:

  • Dokonywać dokładnych prognoz bez konieczności posiadania przez użytkowników specjalistycznej wiedzy z dziedziny statystyki 
  • Usprawnić proces prognozowania dzięki możliwości zbierania danych, z wymaganą dokładnością i częstotliwością 
  • Uzyskiwać rzeczywiste wyniki poprzez testowanie prognoz
  • Identyfikować problemy i możliwości w odpowiednim czasie, w celu modyfikacji działań biznesowych i osiągnięcia określonych celów.

Aplikację Infor PM Forecasting można dostosować do specyficznych wymagań firmy. Jest ona zintegrowaną częścią oferty Infor PM, która obejmuje również rozwiązania tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową)Planning and Budgeting (Planowanie i Budżetowanie), Strategic Management (Zarządzanie strategiczne), Financial Consolidation (Konsolidacja Finansowa), Financial Reporting (Raportowanie Finansowe) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

Infor PM Forecasting posiada następujące funkcje:

Agregacja danych w czasie rzeczywistym — umożliwia wysyłanie i pobieranie danych w czasie rzeczywistym, co skraca czas ich obiegu i pozwala dostosować się do zmieniających się warunków biznesowych

Dokładne prognozowanie — pozwala dokonywać nie tylko prognoz ogólnych, ale również szczegółowych (np. wg produktu, regionu, kanału sprzedaży, działania), co daje dokładniejsze wyniki

Zarządzanie przepływem pracy — umożliwia monitorowanie udziału w zadaniach oraz pozwala zapewnić zgodność z przepisami i unikać zatorów, które mogą spowolnić proces prognozowania

Generowanie alarmów — dzięki tej funkcji można podejmować działania korygujące, gdy rozwiązanie firmy Infor identyfikuje rozbieżność między planowaną wydajnością a przewidywanymi wynikami

Ciągłe modelowanie prognostyczne — pozwala tworzyć prognozy rozwijające się w czasie, które pozwalają automatycznie dostosować założenia dotyczące przychodów, w celu osiągnięcia celów na koniec każdego okresu.
 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.