Planowanie i Budżetowanie

Współpracując w ramach całego przedsiębiorstwa, firma wykorzystuje swoje najlepsze pomysły organizacyjne w czasie planowania działalności. Obiektywnie prognozując możliwe wyniki, przekształcając plany w działania poprzez realistyczne budżetowane i przyjmując odpowiednią taktykę w miarę zmieniających się wymagań, można uzyskać przewagę nad konkurencją. 
 
Infor PM Planning and Budgeting integruje ludzi i procesy w celu efektywnej wydajności w biznesie. Nasze rowzwiązanie, oparte na sieci WWW, obejmuje bezpieczną, scentralizowaną bazę danych, o dobrze znanym wyglądzie arkusza kalkulacyjnego. Oferuje również wbudowane rozwiązanie Financial Intelligence, elastyczne narzędzia do analizy i funkcje do zarządzania przepływem zadań. W połączeniu ze sobą, funkcje te pomagają firmom uprościć krytyczne, złożone procesy biznesowe, a także umożliwiają zarządzanie tymi procesami, zwiększenie ich dokładności i uzyskanie ich pełnego obrazu.   

Infor PM Planning and Budgeting pomaga firmom:

  • Stworzyć dokładne prognozy bez konieczności posiadania przez użytkowników specjalistycznej wiedzy w zakresie statystki 
  • Określić trendy i modele sezonowe, które mogą mieć wpływ na wydajność 
  • Zintegrować planowanie finansowe i operacyjne w ramach jednego systemu oraz przetestować i zaplanować różne scenariusze biznesowe 
  • Zmniejszyć cykle budżetowe oraz zwiększyć możliwość rozliczania budżetu 
  • Utrzymać produktywność użytkowników i modelowanie użytkowników biznesowych przy wykorzystaniu popularnego interfejsu programu Microsoft ® Excel  
  • Zapewnić dokładność danych i wyeliminować problemy związane z kontrolą wersji dzięki przechowywaniu danych w scentralizowanej, bezpiecznej bazie danych

 

Infor PM Planning and Budgeting można dopasować do własnych wymagań biznesowych. Aplikacja ta jest zintegrowaną częścią oferty Infor PM, która obejmuje również rozwiązania tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową), Strategic Management (Zarządzanie Strategiczne)Forecasting (Prognozowanie), Financial Consolidation (Konsolidacja Finansowa), Financial Reporting (Raportowanie Finansowe) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

Infor PM Planning and Budgeting umożliwia:

Agregację danych w czasie rzeczywistym – przesyłanie i pobieranie danych w czasie rzeczywistym, aby skrócić czas cyklu i przystosować się do zmieniających się warunków biznesowych

Szczegółowe prognozowanie – dokonywanie prognoz nie tylko na poziomie ogólnym, ale także szczegółowym, (np. według produktu, regionu, sprzedaży, kanału sprzedaży) w celu uzyskania dokładniejszych wyników

Sterownie planowaniem i modelowaniem – definiowanie celu i zadań organizacyjnych, wykorzystując prosty i elastyczny sposób tworzenia i analizy scenariuszy biznesowych

Zarządzanie przepływem zadań – monitorowanie uczestnictwa, zapewnienie zgodności z wymogami i możliwości uniknięcia "wąskiego gardła", spowalniającego proces planowania, budżetowania i prognozowania

Generowanie alertów – identyfikacja luk między planowaną wydajnością i prognozowanymi wynikami

Modelowanie przewidywań w sposób ciągły – tworzenie prognoy kroczących, pozwalające automatycznie dostosować cele dotyczące dochodów i osiągać cele w momencie zamknięcia jednego okresu i rozpoczęcia następnego
 
 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.