Konsolidacja Finansowa

Większość zawodowych finansistów chciałoby poświęcać mniej czasu na zbieranie i sprawdzanie danych, a więcej czasu na analizę biznesu.  Przy rosnącej ilości rygorystycznych przepisów i coraz krótszych terminach sprawozdawczych, wydaje się to niemożliwe.

Rozwiązanie Infor PM Financial Consolidation umożliwia firmom usprawnienie i kontrolę całego procesu przesyłania, walidacji, konsolidacji i raportowania danych finansowych. Dzięki wbudowanej funkcjonalności umożliwiającej spełnienie standardów GAAP, IFRS oraz spełnienie lokalnych wymogów prawnych, oprogramowanie do zarządzania wydajnością w przedsiębiorstwie pomaga zamknąć księgi bez żadnych obaw oraz pozwala wykorzystać więcej czasu na zarządzanie biznesem.

Infor PM  Financial Consolidation pozwala przedsiębiorczym firmom:

  • Zautomatyzować zbieranie, ładowanie, walidację i zmianę danych w celu szybkiego i dokładnego zamknięcia ksiąg 
  • Scentralizować kontrole w celu integralności danych i wspólnego dostępu do nich poprzez inne aplikacje firmy Infor do zarządzania wydajnością 
  • Generować kompleksowe raporty z audytu, aby poprawić przejrzystość informacji 
  • Wykorzystywać szablony w celu stworzenia standardowych lub dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów finansowych i zarządczych  
  • Ukierunkować swoje decyzje poprzez porównanie rzeczywistych wyników z budżetem i prognozą w ramach jednej aplikacji 
  • Szybko aktualizować struktury, reguły biznesowe i przepływ zadań, aby odzwierciedlić zmiany organizacyjne 

Oferta Infor PM Financial Consolidation jest elementem sprawdzonego, zintegrowanego rozwiązania do zarządzania wynikami działalności. Rozwiązanie to obejmuje aplikacje tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową)Strategic Management (Zarządzanie Strategiczne), Planning and Budgeting (Planowanie i Budżetowanie), Forecasting (Prognozowanie), Financial Reporting (Raportowanie Finansowe) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

W ramach  Infor PM Financial Consolidation dostępne są następujące funkcje:

Uproszczona integracja danych – wykorzystanie standardowej technologi do uproszczenia procesów zbierania danych i ich przenoszenia z wielu planów kont, ksiąg głównych i systemów ERP

Zarządzanie przepływem zadań – monitorowanie uczestnictwa, zapewnienie zgodności z wymogami i możliwości uniknięcia "wąskiego gardła", spowalniającego proces planowania i budżetowania

Wbudowane obliczenia i rozwiązanie Financial Intelligence – eliminacja potencjalnych błędów i skrócenie czasu powtarzalnych procesów manualnych dzięki możliwości obsługi wielu walut, automatycznym obliczeniom i zamianom oraz innym funkcjom do rozwiązywania problemów księgowych i prawnych

Elastyczne modelowanie biznesu – możliwość zmiany głównych ustawień aplikacji i wykorzystania systemu do ich replikacji na wszystkich poziomach, aby dostosować się do fuzji, przejęć, reorganizacji i innych zmian

Przejrzysta analityka – dostęp do wszystkich ważnych wskaźników biznesowych, aby lepiej zrozumieć prawdziwą istotę wydajności organizacyjnej.

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.