checking init param for environments

Business Process Applications, zarządzania wynikami działalności biznesowej, Infor
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor PM (Performance Management - Zarządzanie wynikami działalności) > Business Process Applications (BPA, Aplikacje wspierające procesy biznesowe)

  Zarządzanie finansami całej firmy

  Aktywne przedsiębiorstwa wiedzą, jak w prosty sposób zarządzać złożonymi procesami finansowymi i sprawozdawczymi, eliminować niedokładności w zestawieniach, unikać chaosu, który dotyka konkurencję oraz spełniać wymogi prawne.

  Firmy te zaufały rozwiązaniu Infor PM Business Process Applications, dzięki któremu mogą szybciej, sprawniej i dokładniej podejmować strategiczne decyzje, planować i ustalać budżet, dokonywać prognoz, konsolidować finanse i sporządzać sprawozdania.

  Aplikacje Business Process Applications pomagają aktywnym przedsiębiorstwom:

  • Uzgadniać cele i organizować zasoby poprzez dopasowanie planów strategicznych do planów operacyjnych, wskaźników wydajności i zasobów ludzkich 
  • Tworzyć i porównywać scenariusze hipotetyczne, aby wykonać zakładane cele 
  • Wyeliminować chaos w zestawieniach księgowych poprzez użycie dobrze znanego interfejsu programu Microsoft Excel współpracującego z pojedynczą bazą danych
  • Osiągać oczekiwaną wydajność dzięki dokładnym prognozom
  • Sprawnie i dokładnie prowadzić globalną księgowość

  Komponenty Infor PM - Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje wspierające specyficzną analitykę biznesową) oraz Infor Business Process Applications i Expense Management (Zarządzanie wydatkami) składają się na kompletne rozwiązanie do zarządzania wynikami działalności. Infor PM Business Process Applications posiada następujące funkcje:

  Strategic Management (Zarządzanie strategiczne) — służy do opracowywania, przekazywania, wdrażania, monitorowania i zarządzania planami strategicznymi oraz operacyjnymi za pomocą różnych metod planowania, w tym zrównoważonej karty wyników.

  Planning and Budgeting (Planowanie i budżetowanie) - pozwala testować różne scenariusze, sporządzać realistyczne budżety, identyfikować trendy i wahania wydajności oraz aktualizować plany i budżety względem aktualnych warunków biznesowych, aby zapewnić stały wzrost.

  Forecasting (Prognozowanie) - pozwala generować dokładne prognozy statystyczne nawet laikowi, a także określać oczekiwania dotyczące wydajności, dokonywać taktycznych zmian i osiągać założone cele.

  Financial Consolidation (Konsolidacja finansowa) -  umożliwia pracę w oparciu o jedną wersję danych, zbieranie danych finansowych, automatyzację procesów oraz obsługę wielu walut, dzięki czemu można dokładnie prowadzić księgowość.

  Financial Reporting (Raportowanie finansowe) - automatyzuje tworzenie i rozsyłanie raportów finansowych, a także pozwala na bieżąco tworzyć raporty w celu przesłania odpowiednich informacji do odpowiednich osób i w odpowiednim czasie.

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor PM BPA może zmienić Twoją firmę.