checking init param for environments

Business-Specific Analytics, Infor, oprogramowanie do zarządzania wydajnością biznesową
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor PM (Performance Management - Zarządzanie wynikami działalności) > Business-Specific Analytics (Aplikacje wspierające specyficzną analitykę biznesową)

  Szerokie spojrzenie dzięki gotowym aplikacjom.

  Warunki biznesowe zmieniają się w jednej chwili. Firmy muszą mieć możliwość monitorowania najważniejszych wskaźników wydajności w czasie rzeczywistym oraz badania trendów, aby przygotować się na zmiany i reagować na nie.

  Rozwiązania Infor PM Business-Specific Analytics oferują integrację systemów ERP, raporty, analizę i panele kontrolne dla głównych branż i funkcji w organizacji.

  Infor PM Business-Specific Analytics pomaga przedsiębiorczym firmom:

  • Uzyskać dostęp do głównych źródeł danych - w tym istniejących aplikacji Infor dla przedsiębiorstw - dzięki wykorzystaniu konektorów danych w celu poprawy integralności i dokładności danych 
  • Wykorzystać gotowe modele danych i najlepsze praktyki, aby przyspieszyć wdrożenia i zysk z inwestycji oraz oszczędzać wydatki i zmniejszać ryzyko 
  • Szybko reagować na konkretne problemy biznesowe w danej branży lub funkcji biznesowej 
  • Łatwo rozszerzyć aplikacje poprzez wykorzystanie otwartej architektury Infor Open SOA oraz pogłębić współdziałanie aplikacji, aby dostosować je do konkretnych wymagań biznesowych
    

  Gotowe aplikacje analityczne pomagają firmom osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji przy niższych kosztach i mniejszym ryzyku. Wykorzystując pozostałe aplikacje Infor PM, można stworzyć najlepsze dla danej firmy rozwiązanie do zarządzania wynikami działalności. 

  Rozwiązanie Infor PM BSA jeste częścią oferty Infor PM, w skład której wchodzą także komponenty takie jak: Expense Management (Zarządzanie Wydatkami) oraz Business Process Applications (BPA, Aplikacje wspierające procesy biznesowe) - zawierające elementy Strategic Management (Zarządzanie strategiczne)Planning and Budgeting (Planowanie i budżetowanie), Forecasting (Prognozowanie), Financial Consolidation (Konsolidacja finansowa).

  Infor PM BSA oferuje następujące funkcje:

  Sprawozdawczość korporacyjną – usprawnienie produkcji, dystrybucji i wspólnego dostępu do raportów

  Zapytania tworzone ad-hoc - możliwość tworzenia raportów w trybie samoobsługi oraz zapytań opartych na informacjach dostarczanych w czasie rzeczywistym

  Analityka wydajności – możliwość szybkiego i łatwego przeprowadzenia wielowymiarowej analizy

  Przejrzyste pomiary - tworzenie intuicyjnych paneli kontrolnych, kart wyników i innych przejrzystych raportów, aby uzyskać obraz działalności konieczny do podejmowania właściwych decyzji   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor PM BSA może zmienić Twoją firmę.