checking init param for environments

Infor Product Lifecycle Management dla branży maszyn i urządzeń przemysłowych, plm, Infor
Infor Enterprise Software Solutions: Making Business Software Better

Infor PLM (Product Lifecycle Management) dla branży maszyn i urządzeń przemysłowych

Zaprojektuj rentowny i elastyczny produkt.

Rentowność wiąże się z precyzyjnym określeniem kosztów, skróceniem czasu wdrożenia produktu i najlepszą obsługą klientów. Równie ważna jest elastyczność w spełnianiu różnorodnych potrzeb klientów, specyfikacji produktów i standardów. Aby osiągnąć powyższe cele, potrzebna jest odpowiedzialna współpraca w czasie rzeczywistym z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami do spraw projektowania, inżynierii, zakupu, produkcji oraz sprzedaży i usług.

Aplikacje Infor PLM dla branży maszyn i urządzeń przemysłowych sprawnie integruje wszystkie aspekty tworzenia produktu wewnątrz organizacji i w ramach łańcucha dostaw, począwszy od specyfikacji, rysunków w programie CAD i zamówień zmian, do wykazu materiałów i kosztów. System zapewnia możliwość szybkiego dostarczenia i otrzymania od dostawców dokładnych szacunków, kontraktów i umów. 

Rozwiązania Infor PLM dla branży maszyn i urządzeń przemysłowych pomagają:

  • Poprawić prezentację i wierność kosztów 
  • Usprawnić tworzenie nowych produktów 
  • Optymalizować jakość 
  • Zwiększyć zyski 
  • Obniżyć koszty i wydatki gwarancyjne 
  • Zwiększyć funkcjonalność i dochody z usług

Aplikacje Infor PLM pomogą firmom z branży maszyn i uzrądze przemysłowych skrócić czas wdrożenia produktów, poprawić jakość i funkcjonalność oraz zwiększyć zyski. Łączą one doświadczenie branżowe i wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii w ramach elastycznej otwartej architektury Infor Open SOA, która z łatwością integruje zarządzanie cyklem produkcyjnym (PLM) z innymi systemami, takimi jak system CAD, system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania projektami, zarządzenia łańcuchem dostaw (SCM), zarządzania jakością i zarządzania obsługą. Infor PLM umożliwia przepływ zadań i zapewnia sprawną wymianę aktualnych danych elektronicznych. Komponenty aplikacji obejmują:

Integrated PLM (Zintegrowane rozwiązanie PLM) - zautomatyzuj i usprawnij proces składania ofert. Zredukuj czas wprowadzenia produktów na rynek, które spełnią lub przewyższą oczekiwania wynikające ze specyfikacji. Zminimalizuj ryzyko, usprawnij alokację zasobów i zwiększ wskaźniki sukcesu projektu obserwując jego postęp w czasie rzeczywistym.

Product Data Management (PDM, Zarządzanie danymi o produkcie) – uzyskaj dostęp do pojedynczego źródła prawdy wykorzystując centralne repozytorium, bezpiecznie zintegrowane z wewnętrznymi systemami biznesowymi w swojej firmie i firmach partnerów zewnętrznych, aby można było wspólnie pracować nad rysunkami w systemie CAD, kosztami, wykazami materiałów i specyfikacjami. Zwiększ możliwości ponownego użycia, aby zredukować czas i koszty oraz poprawić jakość.

Collaboration (Współpraca) – zapewnij sprawną współpracę nad tworzeniem nowych produktów w czasie rzeczywistym między zespołami do spraw badań rozwoju, inżynierii, produkcji, dostawców oraz sprzedaży i usług.

Dowiedz się więcej o Infor PLM.

Dowiedz się więcej o ofercie firmy Infor dla branży maszyn i urządzeń przemysłowych (Infor Industrial Equipment & Machinery Essentials).