checking init param for environments

Infor Product Lifecycle Management (PLM) dla branży zaawansowanych technologii i elektroniki, Infor
Infor Enterprise Software Solutions: Making Business Software Better

Infor PLM (Product Lifecycle Management) dla branży zaawansowanych technologii i elektroniki

Zaprojektuj rentowny produkt.

Wraz ze spadkiem cen, natychmiastowym wprowadzaniem towarów rynek i skróconymi cyklem życia produktów, ważne jest, aby uzyskiwać maksymalne dochody w coraz krótszych okresach czasu. Zanim zatwierdzony zostanie pomysł związany z nowym produktem, potrzebna będzie otwarta współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami do spraw projektowania, inżynierii, zakupów, produkcji oraz sprzedaży i usług. A efektywna współpraca wymaga aktualnych informacji o produkcie w postaci cyfrowej i ich szybkiego transferu.

Aplikacje Infor PLM dla zaawansowanych technologii i elektroniki sprawnie integrują wszystkie aspekty tworzenia produktów wewnątrz organizacji i w ramach łańcucha dostaw, od rysunków w programie CAD i zamówień zmian, do wykazu materiałów i kosztów. Dzięki naszym rozwiązaniom możliwe jest również usprawnienie tworzenia produktów, zwiększenie dochodów, zmniejszenie kosztów, zagwarantowanie jakości – a także sukces nowego produktu.

Rozwiązania Infor PLM dla zaawansowanych technologii i elektroniki pomagają:

  • Zwiększyć innowacyjność 
  • Usprawnić tworzenie nowych produktów 
  • Optymalizować jakość 
  • Przyspieszyć czas prowadzenia produktów na rynek 
  • Szybko reagować na zmieniające się uwarunkowania rynku 
  • Zmniejszać koszty
     

Rozwiązania Infor PLM pomagają firmom z branzy zaawansowanych technologii i elektroniki przyspieszyć wprowadzenie towarów na rynek, zwiększyć innowacyjność i obniżyć koszty poprzez poprawę współpracy w skali globalnej. Łączą one doświadczenia branżowe i wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii w ramach elastycznej otwartej architektury Infor Open SOA, która z łatwością integruje zarządzanie cyklem produkcyjnym (PLM) z innymi systemami, takimi jak system CAD, systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania projektami i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Umożliwiają one także przepływ zadań i zapewniają sprawną wymianę aktualnych danych elektronicznych. Komponenty aplikacji obejmują:

Integrated PLM (Zintegrowane rozwiązanie PLM) – uzyskaj całkowity wgląd w przygotowanie produktów do wprowadzenia na rynek i spraw, aby jakość i sprawność produkcji stały się nieodłącznymi elementami każdego nowego produktu. Przyspiesz proces tworzenia produktów eliminując nadmiarowość i automatyzując procesy manualne. Dokonaj analizy poszczególnych elementów i komponentów, aby zracjonalizować materiały lub sprawdzić zgodność z wymogami.

Product Data Management (PDM, Zarządzanie danymi o produkcie) – uzyskaj dostęp do pojedynczego źródła prawdy wykorzystując centralne repozytorium, bezpiecznie zintegrowane z wewnętrznymi systemami biznesowymi w swojej firmie i firmach partnerów zewnętrznych, aby można było wspólnie pracować nad rysunkami w systemie CAD, kosztami i wykazami materiałów.

Collaboration (Współpraca) - zapewnij współpracę w czasie rzeczywistym między działami i zespołami ds. rozwoju i wsparcia, oraz współpracę kupujących i producentów z dostawcami nad tworzeniem nowych produktów, w tym elementów, komponentów, wykazów materiałów oraz zmian zamówień inżynieryjnych i produkcyjnych. Zredukuj czas i koszty oraz popraw jakość i zgodność z wymogami.

Dowiedz się więcej o Infor PLM.

Dowiedz się więcej o ofercie firmy Infor dla branży zaawansowanych technologii i elektroniki (Infor High-tech & Electronics Essentials).