checking init param for environments

Infor Product Lifecycle Management (PLM), rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu, plm, Infor
Infor Enterprise Software Solutions: Making Business Software Better

Infor PLM (Product Lifecycle Management) dla branży artykułów konsumpcyjnych

Wprowadzenie nowych produktów na rynek przy niskim ryzyku i wysokiej rentowności

Przewidywanie trendów konsumenckich na rynkach rozproszonych i czerpanie z nich korzyści zanim wyprzedzi nas konkurencja.  Potrzebny jest system PLM, który poradzi sobie ze złożonym procesem tworzenia produktów z branży artykułów konsumpcyjnych (CPG). 

Aplikacje Infor PLM dla branży artykułów konsumpcyjnych oparte są na elastycznej, zorientowanej na usługi otwartej architekturze Infor Open SOA, która pozwala tworzyć produkty poprzez zintegrowanie zarządzania produktem i portfelem z zarządzaniem pakowaniem, formułą, recepturą i etykietowaniem w ramach pojedynczego, bezpiecznego systemu zarządzania danymi produkcyjnymi. Takie wspólne środowisko produkcyjne pozwala zapewnić zgodność z wymogami i zrównoważony rozwój środowiska oraz dostarczyć więcej udanych, nowych produktów za dobrą cenę, obniżając jednocześnie koszty.

Infor PLM dla branży artykułów konsumpcyjnych pomaga:

  • Przyspieszyć tworzenie rozszerzeń produktów i nowych produktów 
  • Zwiększyć sukces na rozproszonych rynkach ze skróconymi cyklami życia produktów 
  • Zmniejszyć ryzyko związane z nowymi produktami 
  • Obniżyć koszty badań i rozwoju oraz koszty materiałowe 
  • Zapewnić zgodność z wymaganiami regulacyjnymi i kształtować zrównoważony rozwój środowiska 
  • Zapewnić wysoką jakość i spójność

Rozwiązania Infor PLM pomagają firmą z branży artykułów konsumpcyjnych zwiększyć tempo wprowadzania produktów na rynek i szybkość projektowania i rozwoju poprzez poprawę współpracy w skali globalnej. Wykorzystując jako podstawę otwartą architekturę Infor Open SOA, można łatwo zintegrować zarządzanie cyklem życia produktów (PLM) z partnerami i innymi systemami, np. systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), planowania łańcucha dostaw (SCM) i zarządzania wynikami działalności (PM). Komponenty Infor PLM obejmują:

Integrated PLM (Zintegrowane rozwiązanie PLM) – uzyskaj całkowity wgląd w przygotowanie produktów do wprowadzenia na rynek i spraw, aby zgodność z wymogami, jakość i sprawność produkcji stały się nieodłącznymi elementami każdego nowego produktu. W systemie uwzględnione jest również zarządzanie projektami, formułami i pakowaniem oraz kompleksowe testy, wytyczne i ograniczenia, aktualizacje poprzez sieć www alergenów, ryzyko związane ze społeczną odpowiedzialnością oraz materiałowe ograniczenia regulacyjne nałożone przez rynek, użytkowanie lub użytkownika.

Product Data Management (PDM, Zarządzanie danymi o produkcie) – uzyskaj większą wiedzę i zmniejsz ryzyko jej utraty. Zwiększ możliwość ponownego użycia materiałów poprzez dostęp do istotnych informacji w odpowiednim czasie. Zmniejsz koszty materiałowe i podnieś jakość, wykorzystując informacje online o najlepszych praktykach.

Collaboration (Współpraca) – zwiększ innowacyjność minimalizując ryzyko związane z dostawą i dostosowaniem do wymogów.

Dowiedz się więcej o Infor PLM.

Dowiedz się więcej o ofercie firmy Infor dla branży artykułów konsumpcyjnych (Infor Consumer Packaged Goods Essentials).