checking init param for environments

Infor Product Life Cycle Management (PLM) dla przemysłu chemicznego, rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu, Infor
Infor Enterprise Software Solutions: Making Business Software Better

Infor PLM (Product Lifecycle Management) dla przemysłu chemicznego

Opracuj więcej nowych produktów szybciej, przy niższych kosztach i mniejszym ryzyku.

Twój przepis na sukces? Zarządzać innowacją produktów, postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, inicjatywami dotyczącymi jakości produktów i radzić sobie z naciskami na zmniejszenie kosztów. Bez efektywnej współpracy między globalnymi zespołami tworzenia produktów i inżynierów, klientami i dostawcami, trudno będzie to dokonać. 

Aplikacje Infor PLM dla przemysłu chemicznego oparte są na elastycznej, otwartej architekturze Infor Open SOA, która integruje informacje o produktach, procesach i projektach w ramach pojedynczego, bezpiecznego systemu zarządzania danymi produkcyjnymi. Wymagania regulacyjne, formuły, surowe materiały, rezultaty testów i inne mogą być wspólnie dostępne dla wszystkich międzynarodowych zespołów do spraw badawczo rozwojowych (R&D), inżynieryjnych, zgodności z wymogami oraz dostawców i klientów. Wykorzystując cenne informacje o produkcie, można przyspieszyć tworzenie produktów chemicznych i jednocześnie obniżać koszty. 

Infor PLM dla przemysłu chemicznego pomagają firmom:

  • Usprawnić tworzenie nowych produktów chemicznych w środowiskach o złożonych regulacjach 
  • Znacznie obniżyć koszty produktów 
  • Zwiększyć produktywność zespołów badawczo-rozwojowych 
  • Zredukować nadmiarowość w formułach i materiałach 
  • Zapewnić zgodność z przepisami rządowymi i korporacyjnymi inicjatywami dotyczącymi jakości  
  • Zautomatyzować zarządzenia próbkami, aby produkować próbki z największym zyskiem 
     

Rozwiązania Infor PLM dla przemysłu chemicznego pomagają firmom szybciej wprowadzić nowe produkty na rynek z mniejszym ryzykiem, zapewniając jednocześnie zgodność z wymaganiami regulacyjnymi. Wykorzystując jako podstawę otwartą architekturę Infor Open SOA, można łatwo zintegrować zarządzanie cyklem życia produktów (PLM) z innymi systemami, w tym systemem zarządzania formułami i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz usprawnić tworzenie i wprowadzanie nowych produktów. Komponenty aplikacji obejmują:

Integrated PLM (Zintegrowane rozwiązanie PLM) – uzyskaj całkowity wgląd w przygotowanie produktów do wprowadzenia na rynek i spraw, aby zgodność z wymogami, jakość i sprawność produkcji stały się nieodłącznymi elementami każdego nowego produktu. Uwzględnia projekt, formułę, zarządzanie pakietami oraz kompleksowe testy, wytyczne i ograniczenia.

Product Data Management (PDM, Zarządzanie danymi o produkcie) – uchwyć i wykorzystaj ponownie najlepsze praktyki, wykorzystując centralne repozytorium, bezpiecznie zintegrowane z wewnętrznymi systemami biznesowymi w swojej firmie i firmach partnerów zewnętrznych - aby wspólnie pracować nad kosztami, składnikami, formułami, specyfikacjami, wymaganiami regulacyjnymi i eksperymentami.

Collaboration (Współpraca) – zapewnij szybką, niezawodną komunikację związaną z procesami eksperymentalnymi i bieżącymi specyfikacjami produktów do dostawców, działów operacyjnych, klientów i partnerów.

Dowiedz się więcej o Infor PLM.

Dowiedz się więcej o ofercie firmy Infor dla przemysłu chemicznego (Infor Chemicals Essentials).