checking init param for environments

Infor Talent Management - Maksymalizuj zwrot największych inwestycji – inwestycji w pracowników, oprogramowanie hr, Infor
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor HCM (Human Capital Management - Zarządzanie kapitałem ludzkim) > Talent Management (Zarządzanie umiejętnościami)

  Maksymalizuj zwrot największych inwestycji – inwestycji w pracowników.

  Przedsiębiorstwa rozumieją, że efektywni pracownicy stanowią kluczowy czynnik wyróżniający ich w konkurencyjnym środowisku. Aby z tego skorzystać, firmy te muszą przyciągnąć, wyszkolić i zatrzymać utalentowanych pracowników.

  Infor HCM Talent Management pomaga firmom takim, jak Twoja rekrutować i zatrzymywać bardzo utalentowanych ludzi, rozwijać ich mocne strony, wynagradzać za osiągnięcia, zapewniać im możliwości rozwoju i podnosić ich ogólną wydajność. Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia firmom  zautomatyzować procesy związane z zasobami ludzkimi i lepiej połączyć kierownictwo i pracowników w rzeczywistym czasie. 

  Infor HCM Talent Management pomaga firmom takim jak Twoja:

  • Rekrutować i zatrzymywać utalentowanych ludzi na całym świecie i jak najmniejszym kosztem 
  • Zmniejszyć koszty administracyjne i koszty szkoleń
  • Osiągać cele poprzez określenie sukcesji i rozwoju pracowników
  • Uzyskać wgląd i kontrolę całego procesu zarządzania umiejętnościami
  • Uczynić z pracowników prawdziwą wartość firmy

   

  … spośród ocenionych sprzedawców programów do zarządzania działalnością i zdobywaniem wiedzy, Infor oferuje najlepsze wsparcie procesu strategicznego.

  The Forrester Wave: Systemy zarządzania zasobami ludzkimi, III kwartał 2006
  Forrester Research, Inc.,
  wrzesień 2006

   

  Infor HCM Talent Management może być wdrażane jako rozwiązanie hostowane lub licencjonowane; posiada cechy modułu, który pozwala się integrować z istniejącymi platformami i usługami. Jest dostępny w wielu wersjach językowych, zawiera następujące elementy:

  Rekrutacja – wielojęzyczne i wielowalutowe wspierane Internetem śledzenie aplikanta, wyszukiwanie  kandydata i zarządzanie procesem zatrudniania.

  Zarządzanie nabywaniem wiedzy – nabywanie wiedzy w oparciu o podział stanowiskowy, zdobywanie certyfikatów, systemu compliance,  zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami,  rozwój i zarządzanie treścią, wirtualne zdobywanie wiedzy i współpraca, nauka dla zysku i kontrola  budżetu,

  Zarządzanie efektywnością pracownika – śledzenie i zarządzanie procesami rozwoju pracownika z oceną 360 stopni,

  Zarządzanie kompetencjami – narzędzia stosowane do rozwoju, monitorowania i zarządzania umiejętnościami pracowników, ich możliwościami, wiedzą i zachowaniami,

  Planowanie kariery – uwzględnione na życzenie klienta  wizje dotyczące obecnych i przyszłych planów rozwoju, umiejętność wyznaczenia pracowników mogących odnieść sukces i zalecenia dotyczące edukacji w celu wyszkolenia tych pracowników.


   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor HCM.