checking init param for environments

Infor Workforce Deployment, zarządzanie zasobami ludzkimi, Infor

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor HCM (Human Capital Management - Zarządzanie kapitałem ludzkim) > Workforce Deployment (Rozwój potencjału pracowników)

  Zapewnij swoim pracownikom możliwość samodzielnej obsługi i dostęp do informacji

  Przedsiębiorstwa rozumieją jakie korzyści płyną z dawania swoim pracownikom poczucia kontroli środowiska, w którym pracują poprzez możliwość samodzielnej obsługi  i dostęp do aktualnych informacji. 

  Infor HCM Workforce Deployment pomaga sprostać tym wymaganiom.  Rozwój potencjału pracowników dostarcza szeroki zakres wspieranych internetowo opcji samodzielnej obsługi pracownika i kierownika, narzędzi do samodzielnego zarządzania czasem i obecnością w pracy, jak również portal pracowniczy oparty na podziale na stanowiska, zapewniający dostęp do  ważnych informacji  - wszystko, co przyczynia się do ułatwienia procesów  związanych z zasobami ludzkimi w firmie oraz promowaniem pracowników.

  Infor HCM Workforce Deployment pomaga firmom takim jak Twoja:

  • Zredukować ilość czasu spędzonego na wykonywaniu rutynowych zadań administracyjnych
  • Poprawić dokładność śledzenia i raportowania dotyczącego czasu pracy i obecności
  • Poprawić komunikację i współpracę między pracownikami
  • Poprawić wydajność i zredukować koszty 
  • Pozwolić kierownikom skupić się na inicjatywach strategicznych

  Sprawdzone aplikacje Infor HCM Workforce Deployment dostarczają wysoko rozwinięte narzędzia światowym firmom, które muszą zasilać i wzmacniać krytyczny czynnik stanowiący o ich sukcesie – pracowników. Rozwiązanie zawiera komponenty takie, jak:

  Samodzielna obsługa pracownika i kierownika – pozwala pracownikom na przegląd i uaktualnienie informacji osobistych i dotyczących listy płac, sporządzać listy szkoleniowe, stwarzać i uaktualniać programy świadczeń, tworzyć listy pracowników, dla których planowane są świadczenia, oraz zaplanować urlopy online,

  Czas pracy i obecność – zbiera i zatwierdza dane dotyczące czasu pracy, obecności i pracy w wielu językach, przy użyciu różnorodnych narzędzi,

  Portal pracowniczy – zapewnia pracownikom i kierownictwu dostęp do stosownych informacji i usług opartych na podziale stanowiskowym, w czasie rzeczywistym,

  Zarządzanie działalnością pracowników – dopasowuje kapitał ludzki do celów strategicznych poprzez raportowanie oparte na pracownikach.

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor HCM.