checking init param for environments

Infor HCM
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:

  Infor HCM (Human Capital Management - Zarządzanie kapitałem ludzkim)

  Wiesz już, dlaczego umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi ma tak duże znaczenie. Ale sama świadomość nie wystarczy dopóki nie opanujesz sztuki odpowiedniego kierowania pracownikami o wysokich kwalifikacjach.

  Potrzebujesz systemu do zarządzania kapitałem ludzkim, który umożliwi Ci:

  • zwiększenie efektywności, 
  • obniżenie kosztów, 
  • uzyskanie dostępu do informacji o pracownikach i korzystanie z nich w dowolnym miejscu i czasie, 
  • zaoferowanie pracownikom szeregu opcji udziału w programach świadczeń bez ponoszenia nadmiernych kosztów, 
  • terminowe i bezbłędne rozliczanie listy płac.

  Rozwiązanie Infor HCM pozwoli Ci podnieść zadowolenie pracowników i jednocześnie zwiększyć efektywność firmy.

  Klienci, którzy korzystają z rozwiązania Infor HCM zwykle redukują koszty pracy o 6%, zmniejszają obciążenie zadaniami administracyjnymi aż o 60% i zwiększają stopę zysku netto o 15-40 punktów bazowych.

  Rozwiązanie Infor HCM podnosi efektywność firmy, usprawniając poniższe obszary:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi — optymalizacja całego procesu obsługi kadrowej — od momentu rekrutacji pracownika do jego przejścia na emeryturę, 
  • Administracja świadczeniami — zarządzanie planami świadczeń każdego rodzaju bez powodowania zagrożeń bezpieczeństwa, 
  • Elastyczne konta wydatków — łatwe do dostosowania i obsługi programy świadczeń, 
  • Wynagradzanie — ustalanie racjonalnej, konkurencyjnej polityki płatności, 
  • Rozliczanie listy płac — automatyzacja całego procesu rozliczania listy płac i podatków.
  •  

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu.