checking init param for environments

Infor FMS project accounting - dla lepszego zarządzania zasobami finansowymi, Infor, zarządzanie zasobami finansowymi
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor FMS (Financial Management System) > Project Accounting (Księgowość projektów)

  Widzialność i kontrola projektów przynoszących zyski.

  W księgowości projektów, ważnym elementem jest zrozumiałe rozwiązanie dla jednorodnych jednostek biznesowych , w pełni zintegrowane z systemami zarządzania zasobami finansowymi. 
  Aplikacje Infor FMS Project Accounting pomagają firmom w sposób zyskowny zarządzać nawet złożonymi, międzynarodowymi, wieloletnimi  projektami.

  Stosując rozwiązania Infor FMS Project Accounting, firmy mogą sporządzać budżet na poziomie projektu, zarządzać majątkiem związanym z projektem, śledzić i zapisywać koszty w najbardziej odpowiedniej strukturze podziału czasu pracy oraz obliczać i śledzić fakturowanie i dochód osiągany przez projekt.  Posiadając bezpośredni dostęp do dokładnego wyciągu i szczegółowego raportu i analizy, jesteś w stanie prowadzić wszystkie projekty zgodnie z planem.


  Rozwiązania Infor FMS Project Accounting pomagają firmom takim jak Twoja:

  • Zapewnić rentowność projektu poprzez ścisłą kontrolę kosztów, punktualne fakturowanie i dokładne określenie dochodu 
  • Połączyć działalność prowadzoną na projekcie z  systemem finansowym firmy, zachowując jednocześnie odrębność danych projektu  
  • Poprawić prowadzenie ewidencji finansowej poprzez zwiększenie widzialności danych związanych z projektem
  • Efektywnie zarządzać środkami firmy, abyosiągnąć cele zakładane przez projekt. Zredukować koszty i poprawić proces przepływu gotówki.

  Jako część naszej oferty dla międzynarodowego zarządzania finansami, Infor FMS Project Accounting integruje się w łatwy sposób  z innymi systemami zarządzania finansami, takimi jak księgi główne, środki trwałe i inne.  Połączone rozwiązania zapewniają przejrzystość i kontrolę finansową w trybie end-to-end. 

  Rozwiązania Infor FMS Project Accounting zawierają:

  Zarządzanie majątkiem – mierzenie, monitorowanie I ochrona majątku firmy w celu zapewnienia kontynuacji usługi, osiągnięcia zgodności z przepisami i osiągnięcia celów operacyjnych.

  Śledzenie projektu – tworzenie i zarządzanie budżetem, kontrola zobowiązań i wydatków oraz obliczanie i śledzenie fakturowania i dochodu.


   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor FMS.