checking init param for environments

Infor FMS - dla wydajniejszego zarządzania finansami, Infor, system zarządzania środkami finansowymi
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor FMS (Financial Management System - Zarządzanie finansami) > Financial Accounting (Księgowość finansowa)

  Stwórz bazę do lepszego zarządzania finansami.

  Redukcja ogólnych kosztów zarządzania działem finansowych i jednoczesne podniesienie poziomu i przejrzystości jest głównym celem wielu firm, ale może być on trudny do osiągnięcia bez odpowiedniej podstawy zarządzania zasobami finansowymi.

  Rozwiązania dla księgowości Infor FMS stwarzają mocną bazę dla finansów firmy, wspierając w pełni zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem poprzez zapewnienie ciągłego dostępu i kontroli nad informacjami dotyczącymi finansów i księgowości.  Aplikacje do zarządzania finansami firmy proponowane przez Infor wytrzymują próbę czasu, a jednak  łączą w sobie zaawansowane technologie, aby pomóc firmom w ułatwieniu procesów zachodzących w całym przedsiębiorstwie, osiągnięciu większych oszczędności oraz zwiększeniu wglądu w działalność firmy.

  Aplikacje Infor FMS Financial Accounting  pomagają firmom takim jak Twoja:

  • Wprowadzić przyswajalne procesy zarządzania finansami na skalę światową
  • Zredukować liczbę błędów i czas trwania cyklu
  • Zwiększyć wgląd w procesy finansowe i ogólną działalność firmy
  • Poprawić wydajność użytkownika poprzez łatwe raportowanie, zadawanie pytań i wprowadzanie danych
  • Prowadzić raportowanie zgodnie z wymogami ustaw Sarbanes-Oxley i IFRS
  • Umożliwić współpracę wewnątrz i poza firmą

   

  Rozwiązania Infor FMS Financial Accounting są zintegrowanymi, w pełni funkcjonalnymi aplikacjami dającymi firmom siłę i wszechstronność, które są konieczne nie tylko  przy wykonywaniu podstawowych zadań związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi, ale także pomagają usprawniać działanie całego działu finansów i księgowości.  Rozwiązania zapewniają także skalowalność niezbędną do przystosowania się do przyszłego wzrostu firmy oraz  sprostania rosnącym wymaganiom dotyczącym zgodności. 

  Aplikacje Infor FMS Financial Accounting zawierają komponenty takie jak:

  Księga Główna — stanowi połączenie kontroli i ogromnych możliwości analitycznych.

  Rachunek należności – dostarcza zrozumiałych narzędzi do zarządzania kredytami, gotówką i klientami w sposób oszczędzający czas oraz dokładne, aktualne informacje

  Rachunek zobowiązań – automatyzuje funkcje przetwarzania zobowiązań i uwzględnia sprawy takie, jak zatwierdzenie faktur, przetwarzanie zobowiązań,oraz integracja z systemem zakupów i systemem finansowym.

  Zakupy – zapewnia zakup odpowiednich towarów jednocześnie zapewniając pełną kontrolę kosztów.

  Zapasy magazynowe – zapewnia elastyczność we wspieraniu pojedynczych operacji  związanych z zapasami  oraz dostarcza możliwości zarządzania magazynem, które mogą być dopasowane do każdego typu magazynu

  Majątek trwały – pozwala na wydajne śledzenie i utrzymywanie wszystkich informacji potrzebnych do kontrolowania księgowości finansowej i podatkowej oraz do prognozowania deprecjacji.  

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor FMS.