Zarządzanie jakością

Dzisiejszym globalnym rynkiem rządzi jakość, ponieważ producenci muszą się zmierzyć z większą konkurencją w walce o klienta. Presja związana z koniecznością zmniejszenia czasu wykonania produktu i ilości błędów w jego wykonaniu zmusza firmy do ustalenia i utrzymania kryteriów zapewnienia jakości, w pełni wspierających przepisy dotyczące przemysłu.  Aby pozostać konkurencyjnym, producenci muszą optymalizować stosowaną technologię i cykle życia produktu, oraz ulepszać łańcuchy dostaw w celu wypuszczenia na rynek najlepszych produktów w ustalonym czasie i przy ustalonym budżecie. 

Aplikacje Infor ERP Quality Management wspomagają produkcję na zlecenie w firmach, które chcą równoważyć wydajność, zapewnienie jakości, zadowolenie klienta oraz rentowność. Nasze rozwiązanie pomaga osiągnąć całkowicie zintegrowane, silne, skalowalne i zautomatyzowane zarządzanie jakością i jest zaprojektowane w taki sposób, aby pasowało do konkretnych wymagań stawianych w danej branży. Infor ERP Quality Management łączy wszystkie procesy logistyczne i jakościowe, umożliwiając producentom polepszenie wydajności operacyjnej i rozbudowanie łańcucha dostaw, pozwalając osiągnąć najwyższą jakość i przewyższyć oczekiwania klienta.

Infor ERP Quality Management pomagają firmom takim jak Twoja:

  • Zarządzać jakością pomiędzy duża ilością fabryk i rozrzuconych zespołów
  • Poprawić proces podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, przy użyciu odpowiedniej technologii i danych produktu
  • Monitorować wydajność dostawcy w odniesieniu do branżowego punktu wyjściowego
  • Zwiększyć zadowolenie klienta dzięki krótszemu okresowi reakcji
  • Ustalić kryteria i i zarządzać nimi w celu wspierania norm i przepisów branżowych. 
  • Poprawić współpracę między pracownikami, dostawcami i klientami.
  • Zmniejszyć koszt własny sprzedanych towarów
     

Infor ERP Quality Management pomaga firmom podnosić poziom jakości w procesie producki i w razie konieczności podejmować kroki naprawcze. Nasze aplikacje upraszczają procesy biznesowe poprzez zautomatyzowanie połączonej koncepcji, projektu, procesów przedprodukcyjnych i działalności poprodukcyjnej oraz ułatwiają zbieranie, analizę i kontrolę kluczowych danych. Infor ERP Quality Management pomaga podejmować efektywne kosztowo decyzje przy analizach procesu przedprodukcyjnego, łącznie ze wskaźnikami wydajności i możliwości. Korzystająć z tego rozwiązania, można również poprawić czas reakcji i zwiększyć satysfakcję klienta poprzez prowadzenie dostępnych, szczegółowych historii klientów, a także monitorować i zarządzać komunikacją z klientami i dostawcami w celu poprawienia relacji w całym łańcuchu dostaw. A dzięki lepszemu zarządzaniu procesami, można zapobiec problemom i zmniejszyć ich ilość, zwiększając marżę zysku. 

 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.