Zarządzanie usługami posprzedażowymi

Zwiększona konkurencja i konieczność utrzymania klientów poprzez oferowanie im nowych produktów i usług oznacza, że obsługa posprzedażowa stała się obszarem, na którym skupia się wielu producentów. Rozumieją oni potrzebę aktywnego monitorowania i zarządzania wydajnością sprzętu i zwiększenia utylizacji zasobów w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Firmom o działalności związanej z obsługą i konserwacją oferowanych produktów, szukającym równowagi między zadowoleniem klienta, wykorzystaniem zasobów a rentownością, firma Infor oferuje aplikacje do zarządzania obsługą posprzedażową. Umożliwią one w pełni zintegrowane, silne i skalowalne oraz automatyzowane zarządzanie takimi usługami.

Infor ERP Service Management pomaga firmom takim jak Twoja:

  • Skrócić okres pomiędzy zamówieniem i zapłatą za usługę
  • Śledzić wydajność sprzętu
  • Całkowicie automatyzować serwis urządzeń w odpowiednim czasie
  • Zoptymalizować podział pracy i zwiększyć dochód przeliczony na fachowca
  • Przejąć kontrolę nad zarządzaniem częściami zapasowymi
  • Śledzić historię podziału sił w cyklu życia sprzętu
  • Zarządzać kosztami w ramach gwarancji i umów kontraktowych
  • Odkryć możliwości sprzedaży poprzez lepsze zarządzanie relacjami z klientem.
     

Infor ERP Service Management jest idealnym rozwiązaniem dla producentów, dealerów i firm zajmujących się szerokim świadczeniem usług. Infor ERP Service Management pomaga firmom zwiększyć widzialność i zając bardziej aktywną pozycję w świadczeniu usług posprzedażowych. Moduły aplikacji zawierają: zarządzanie obsługą klienta w systemie management/call, zainstalowaną tablicę bazową do tworzenia i utrzymywania kompleksowych spisów sprzętu, zarządzanie uprawnieniami (kontrakty, gwarancje, warunki świadczenia usług), internetowo wspieraną  tablicę obsługi zamówień dla zapewnienia ekspedytorom, pracownikom nadzoru i klientom widzialności i kontroli, rozplanowanie usług z kompletnym zarządzaniem pracownikami w terenie oraz możliwości prognozowania ilości pracy, jak również dynamicznego asystenta do planowania kalendarzowego. Uwzględniono również logistykę planowania części, logistykę zwrotną i obsługę mobilną.

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.