Produkcja

Konkurencja na światowym rynku i presja cenowa narzucają dzisiejszym producentom nadzwyczajną konieczność stawania się coraz wydajniejszym, innowacyjnym, konkurencyjnym.  Możliwość kontroli  nad zmiennym rynkiem i odpowiedniej reakcji na jego potrzeby, a także posiadanie zręczności operacyjnej umożliwiającej uczestnictwo w wydarzeniach mających nastąpić za pół roku  lub rok może oznaczać dla firmy zmianę statusu z firmy walczącej o przeżycie na status firmy wyznaczającej tempo.

Dla firm produkujących na zlecenie, które chcą zrównoważyć zadowolenie klienta, wydajność operacyjną i rentowność, Infor proponuje narzędzia niezbędne do dobrego prosperowania w świecie, gdzie tnie się koszty. Narzędzia te to aplikacje obsługujące procesy planowania sprzedaży, przetwarzania ofert cenowych i zamówień, zarządzania konfiguracją i wariantami, planowania produkcji i jej kontroli, zarządzania pod-kontraktami, zarządzania zapasami i zakupami, a także zapewniające zgodność z przepisami środowiskowymi oraz kosztorysowanie i zarządzanie przepływem wartości.  Powyższe procesy zostają uproszczone w trybie end-to-end poprzez stworzenie wiarygodnych prognoz i integrację informacji z operacjami prowadzonymi przez firmę i dostawców.

Infor ERP Manufacturing pomaga firmom takim jak Twoja:

  • Ułatwić operacje logistyczne w celu zmniejszenia kosztów magazynowych
  • Zoptymalizować planowanie dostaw odpowiednich produktów o czasie i zgodnie z budżetem 
  • Poprawić wydajność przez zbieranie i dzielenie się wartościowymi, strategicznymi danymi
  • Zbierać dane na temat produkcji w czasie rzeczywistym oraz dostosować procesy i zmniejszyć koszty
  • Przyspieszyć proces wymiany informacji pomiędzy firmą i dostawcami
     

Aplikacje Infor ERP Manufacturing umożliwiają polepszenie widzialności i bycie bardziej aktywnym. Firma może automatyzować proces planowania w celu stworzenia spójnych planów produkcji i wytworzenia produktów o czasie i zgodnie z budżetem. Zarządzanie produkcją umożliwia zebranie i zintegrowanie danych dotyczących produkcji w czasie rzeczywistym tak, aby można było dopasować procesy i zredukować koszty. Można także rozszerzyć tradycyjny zasięg systemu ERP poza środowisko produkcyjne na cały łańcuch dostaw, poprzez przyspieszenie przepływu informacji dotyczącej określonej produkcji i zamówienia między twoją firmą i dostawcami.

 

 


 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.