Finanse

Aby być konkurencyjnym na skalę światową, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą stwarzać standardy oparte na niezależnym, zintegrowanym rozwiązaniu finansowym. Bez względu na to czy ich działalność ogranicza się do jednej strefy czy wielu stref, jest to jedyny sposób na dopasowanie procedur księgowych stosowanych w jednym i wielu krajach, systemów podatkowych i wymagań dotyczących zgodności i w ten sposób wyróżniać się spośród konkurencji.

Oferta Infor dla przedsiębiorstw produkcyjnych to wszechstronne rozwiązanie oparte na wielu platformach i językach, które całkowicie integruje zarządzanie finansami i wszelkimi operacjami, zapewniając wsparcie dla określonego produktu, produkcji i metod kosztorysowania projektu, prowadzenia ksiąg zgodnie z ustawami krajowymi i międzynarodowymi i przepisami GAAP oraz dla różnych metod płatności/inkasa i regulowania podatków zgodnych z procedurami biznesowymi lokalnymi i międzynarodowymi. Infor ERP Financials zapewnia także elastyczne, zaawansowane kontrole bezpieczeństwa i kontrole wewnętrzne, które pomagają firmom sprostać nowym wymaganiom związanym ze zgodnością, takim jak ustawy Sarbanes-Oxley i IFRS.

Infor ERP Financials pomaga firmom takim jak Twoja:

  • Wspierać prowadzenie ksiąg zgodnie z miejscowymi przepisami w ponad 30 krajach używając jednego systemu
  • Zmniejszyć koszty transakcji finansowych poprzez zoptymalizowane, ułatwione procesy finansowe i punkty odniesienia w oparciu o przynależność do grupy
  • Sprostać krytycznym przepisom dotyczącym zgodności z  użyciem  rozbudowanych ścieżek rewizyjnych, które drążą w dół w celu raportowania na temat podstawowych operacji transakcyjnych
  • Wspierać integrację transakcji przeprowadzanych na wielu obszarach finansowych i logistycznych 
  • Generować faktury sprzedaży ze zróżnicowanych źródeł
  • Zarządzać wartościami pochodzącymi z różnych źródeł w różnych rejestrach środków trwałych  

 

Infor posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań finansowych światowym przedsiębiorstwom produkcyjnym, wśród których znajdują się m.in. firmy takie, jak Boeing, Tyco i Carrier.

Infor ERP zawiera rozwiązania finansowe, które zwiększają konkurencyjność firmy poprzez ułatwienie procesów finansowych i redukcję kosztów, zwiększenie dokładności danych finansowych, zapewnienie lepszego wglądu do wydatków i przepływu gotówki, ulepszenie zarządzania kredytem i pobieraniem należności oraz umożliwienie dokładniejszej kontroli księgowości projektu i kosztów. Dzięki temu, że Infor ERP dostosowuje się do wszystkich międzynarodowych wymagań, łącznie ze sprawami związanymi z fiskalną i lokalną zgodnością, oraz dzięki możliwości integracji z pozostałymi domenami systemu, użytkownik otrzymuje wszelkie dane i narzędzia, które pomagają mu poradzić sobie ze złożonością procesu prowadzenia firmy.

 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.