checking init param for environments

Infor EAM: holistyczne zarządzanie wydajnością środków i obsługi technicznej, Infor
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) > Inventory/Warranty (Zapasy/gwarancje)

  Zmniejsz koszty związane ze środkami trwałymi bez obniżania wydajności.

  Przedsiębiorstwa muszą przynosić zyski, a jednocześnie muszą redukować zasoby, dlatego tak ważne jest optymalne zarządzanie majątkiem zarówno w obszarze finansowym, jak również technicznym.  Kontrola zapasów i pomoc w ramach gwarancji to dwa obszary, które przedsiębiorstwa mogą poprawić, aby zwiększyć zwrot z inwestycji w środki trwałe.

  Rozwiązania Infor EAM pomagają firmom efektywnie zarządzać zamówieniami, zakupami i materiałami w celu maksymalizacji budżetu i zapewnienia płynnego przebiegu operacji.  Proponowane rozwiązanie do zarządzania majątkiem zapewnia łatwe zarządzanie informacjami dotyczącymi gwarancji dla sporządzenia efektywnych programów obsługi technicznej oraz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów związanych z reklamacją.   

  Infor EAM pomaga firmom:

  • zmniejszyć ilość zapasów części zamiennych i w ten sposób zaoszczędzić pieniądze,
  • kontrolować procesy zlecania zakupów, aby położyć nacisk na efektywniejsze kosztorysowanie,
  • zwiększyć kontrolę zakupów w celu wyeliminowania nieuzasadnionego wydawania pieniędzy,
  • zapobiegać powstawaniu przerw technicznych poprzez zapewnienie punktualnej dostawy części,
  • śledzić informacje gwarancyjne dotyczące środków trwałych, aby móc zaplanować konserwację i zwrot kosztów,
  • rozdzielać koszty związane z zarządzaniem gwarancjami (robocizna, towary magazynowe, usługi etc.) w celu stworzenia szczegółowego obrazu potencjalnej reklamacji.

  Obecnie odzyskujemy ponad 1 milion dolarów z gwarancji w skali roku.

  Jeff Vogstad
  Kierownik Projektu, Coast Mountain Bus Company

   

  Od ponad 20 lat  Infor jest dostawcą EAM i oprogramowania do zarządzania majątkiem i usługami dla światowych przedsiębiorstw, włączając w to ponad 60% firm z rankingu największych firm amerykańskich Fortune 500. Będąc czymś więcej niż tylko oprogramowaniem do skomputeryzowanego zarządzania obsługą techniczną, rozwiązanie dla zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oferowane przez Infor pomaga firmom zwiększyć niezawodność swoich inwestycji i procesów koniecznych do ich wspierania.  Kluczowe funkcje oprogramowania Infor EAM zawierają:

  Zarządzanie materiałami – monitorowanie, uzupełnianie i kontrola zapasów,

  Zarządzanie zakupami – zapewnienie, że zamawiane są odpowiednie części, śledzenie czasu dostawy, wydajności sprzedawcy, płatności i otrzymania towaru,

  Gwarancje i reklamacje – śledzenia gwarancji środków trwałych, przetwarzanie roszczeń gwarancyjnych oraz zapewnianie nieograniczonej gwarancji na środki trwałe,

  Zarządzanie zapotrzebowaniem – tworzenie  zapotrzebowania poprzez tworzenie spisu w sposób automatyczny lub na bieżąco z możliwością przekazania go do aprobaty przed przekazaniem do zakupu.

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor EAM Inventory/Warranty.