checking init param for environments

Infor EAM: oprogramowanie do większej niezawodności i rentowności środków, Infor
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) > Maintenance (Utrzymanie)

  Rozwiązanie dla efektywnego zarządzania wydajnością majątku i obsługą techniczną

  Firmy zmagające się z dużą presją narzucania marży i zwiększoną konkurencją szukają środków w celu poprawienia wydajności i utrzymania kosztów na najniższym poziomie.   Jedną z często pomijanych możliwości jest utrzymanie majątku firmy.

  Rozwiązania Infor EAM Maintenance pomagają firmom zwiększać rentowność poprzez zwiększanie wiarygodności majątku, wydajną utylizację środków oraz zredukowanie kosztów operacyjnych z nimi związanych. Oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oferowane przez Infor jest narzędziem, z którego korzystają firmy kładące nacisk na  wydajność majątku oraz chcące zapewnić przewidywane wyniki finansowe.

  Rozwiązania Infor EAM Maintenance pomagają firmom:

  • efektywnie rozplanować obsługę techniczną,
  • efektywnie zarządzać procesami zamówień związanych z obsługą techniczną,
  • zaplanować obsługę techniczną w oparciu raczej o stan techniczny środków niż o swobodnie ustalane daty, 
  • tworzyć scenariusze określające optymalne działania profilaktyczne, 
  • tworzyć raporty zdefiniowane przez użytkownika w celu sprostania potrzebom zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa w określonej branży.  

  Będąc czymś więcej niż tylko oprogramowaniem do skomputeryzowanego zarządzania obsługą techniczną, rozwiązanie Infor EAM Maintenance umożliwia firmom poprawić wgląd w wydajność poprzez analizę danych dotyczących kluczowych trendów i nieprawidłowości, przewidywanie analiz niezawodnościowych i podejmowanie dalekosiężnych decyzji zapewniających lepsze wyniki związane z utrzymaniem kosztów na najniższym poziomie.  Kluczowe funkcje aplikacji obejmują:

  Zamówienia – planowanie pracy, przypisywanie pracowników, rezerwacja materiałów i wykaz kosztów,

  Działania profilaktyczne – śledzenie cyklów inspekcji i prac prewencyjnych, łącznie z instrukcjami krok po kroku lub listami kontrolnymi, listą wymaganych materiałów oraz pozostałymi stosownymi informacjami,

  Zarządzanie majątkiem – zapisywanie danych na temat sprzętu i własności przedsiębiorstwa łącznie ze specyfikacjami, informacjami na temat gwarancji, kontraktami na świadczenie usług, częściami zamiennymi, danymi na temat zakupów, oraz danymi na temat oczekiwanego cyklu życia,

  Kontrola zapasów – zarządzanie częściami zamiennymi, narzędziami i pozostałymi materiałami łącznie z rezerwacją materiałów,

  Zaawansowane raportowanie i analizy – tworzenie raportów uwzględniających życzenia klienta oraz analiz, które mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłych problemów w odpowiednim czasie, aby można było im zapobiec.

   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor EAM Maintenance.