checking init param for environments

Infor EAM: utrzymanie kosztów na najniższym poziomie, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, oprogramowanie eam, Infor
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) > Strategic Planning (Planowanie strategiczne)

  Korzystaj w sposób strategiczny z posiadanych środków, aby osiągnąć cele związane z wydajnością.

  Wiodące firmy zmagają się z wieloma wyzwaniami. Celem jest efektywne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa – nie chodzi tylko o naprawienie czegoś, co się zepsuło, ale o faktyczne zwiększenie efektywności  środków, dostępności, niezawodności, bezpieczeństwa i jakości mających pozytywny wpływ na utrzymanie kosztów na najniższym poziomie. 

  Rozwiązania Infor EAM Strategic Planning pomagają firmom ułatwić racjonalizowanie i konsolidację danych związanych ze środkami trwałymi z systemów firmy, tak, aby mogły być z łatwością przeglądane i analizowane przez użytkownika, który właśnie ich potrzebuje.  Dzięki tablicom, raportom wcześniej zdefiniowanym przez użytkownika oraz stwarzaniu scenariuszy, dane stają się pożytecznymi informacjami, które mogą zostać włączone do procesu planowania strategicznego firmy dla osiągnięcia lepszych wyników operacyjnych. 

  Infor EAM Strategic Planning pomaga firmom:

  • definiować zakłady produkcyjne, linie i środki trwałe, które mogą być mniej wydajne,
  • określić wpływ, jaki miałaby zmiana w planie na resztę działalności,
  • ustalić kroki, które należy podjąć, aby działalność znowu odbywała się zgodnie z planem,
  • przewidywać wpływ, jaki prawdopodobnie miałoby zwiększenie dostępności środków trwałych, 
  • zaplanować działania profilaktyczne w celu optymalizacji czasu trwania pracy,
  • dopasować środki trwałe w celu osiągnięcia celów.

   

  Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa to coś znacznie więcej niż oprogramowanie do skomputeryzowanego zarządzania obsługą techniczną.  Rozwiązanie dla zarządzania wydajnością majątku firmy Infor umożliwia przedsiębiorstwom zwiększenie wglądu w zarządzanie majątkiem dzięki zebraniu i skonsolidowaniu miar z wielu systemów operacyjnych i finansowych. 

  Wynikiem tego jest zwiększenie wglądu nie tylko w bieżącą działalność, ale także w prawdopodobną przyszłą działalność. Rozwiązania dla zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa proponowane przez Infor, wsparte branżową wiedzą ekspertów rozumiejących wymagania stawiane dzisiejszym przedsiębiorstwom, dotyczące zarządzania środkami majątkiem przedsiębiorstwa i obsługą techniczną, są skierowane na:

  Integrację danych – elastyczne integrowanie danych z aplikacji firmy w celu stworzenia jednej wizji firmy i w celu wsparcia planowania strategicznego oraz innych procesów związanych z majątkiem firmy

  Zarządzanie budżetem – zautomatyzowanie procesu tworzenia budżetu i zbierania, monitorowania, kontrolowania i analizowania danych na temat wydatków związanych ze środkami trwałymi

  Tablice wyników – wyświetlane wskaźniki podobne do tablic pokazujące wydajność środków trwałych w porównaniu z punktami odniesienia określonymi dla użytkownika.

  Raportowanie – pracowanie z wcześniej zdefiniowanymi raportami (środki trwałe, materiały, zakupy, analizy budżetu, projekty, usługi handlowe), jak również z raportami zdefiniowanymi przez użytkownika w celu uzyskania wglądu w zarządzanie wydajnością środków trwałych.

  Analizy – wprowadzanie danych z wielu systemów firmy tak, aby umożliwić stworzenie jednego wglądu w informacje na temat wydajności oraz aby umożliwić stworzenie opcji „co się stanie, jeśli...”  w celu przewidywania wydajności w przyszłości.