checking init param for environments

Infor EAM, oprogramowanie do harmonogramowania pracy personelu, oprogramowanie do planowania i harmonogramowania, Infor, eam
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) > Reliability & Risk Management (Niezawodność i ryzyko)

  Przewiduj, zapobiegaj, czerp korzyści.

  Aby zapewnić wyniki, jakich żądają udziałowcy, dzisiejsze firmy kładą nacisk na to, aby każdy pracownik, część i proces działały z maksymalną wydajnością i aby przyczyniały się do wydajności. Zwiększanie niezawodności środków trwałych jest jednym ze sposobów polepszenia zdolności firmy do dostarczania produktów zgodnie z zamówieniem. 

  Rozwiązania Infor EAM Reliability & Risk Management pomagają firmom uzyskać wgląd w wydajność środków w całym przedsiębiorstwie. Mając możliwość dobrego wglądu w swoje sprawy, firmy są w stanie lepiej przewidywać problemy i im zapobiegać, utrzymać wydajność, działać zgodnie z przepisami oraz przynosić lepsze zyski. 

  Aplikacje Infor EAM Reliability & Risk Management pomagają firmom:

  • planować obsługę techniczną sprzętu w oparciu o rzeczywiste dane, 
  • maksymalnie sprecyzować zawodzące środki, dostawców i procesy,
  • przewidywać problemy z zawodnością zanim się pojawią, 
  • zapewnić trwanie czasu pracy w ten sposób, aby towar trafił do klientów zgodnie z zamówieniem,
  • zapewnić zgodność dokumentacji z  obowiązującymi przepisami.

  Od ponad 20 lat  Infor jest dostawcą aplikacji do zarządzania usługami i wydajnością środków trwałych dla światowych przedsiębiorstw, włączając w to ponad 60% firm z rankingu największych firm amerykańskich Fortune 500. NAsze sprawdzone rozwiązania, poparte branżową wiedzą ekspertów, pomagają przedsiębiorstwom nie tylko poprawić niezawodność ich środków  trwałych i zmniejszyć ryzyko, ale także ulepszyć obsługę techniczną, zarządzanie zapasami, gwarancjami  oraz zaplanować funkcje związane z zarządzaniem wydajnością środków trwałych.  

  Aplikacje Infor EAM pomagają firmom skupić się w sposób efektywny na:

  Zarządzaniu majątkiem – zapisywanie danych na temat sprzętu i własności firmy łącznie ze specyfikacjami, informacjami na temat gwarancji, kontraktami na świadczenie usług, częściami zamiennymi, danymi na temat zakupów, oraz danymi na temat spodziewanej żywotności.

  Działaniach profilaktycznych – śledzenie cyklów inspekcji i prac profilaktycznych, łącznie z instrukcjami krok po kroku lub listami kontrolnymi, listą wymaganych materiałów oraz pozostałymi stosownymi informacjami.

  Zaawansowanym raportowaniu i analizie – tworzenie raportów zdefiniowanych przez użytkownika oraz analiz, które mogą być wykorzystane do prognozowania przyszłych problemów w odpowiednim czasie, aby móc im zapobiec.

  Dyrektywie 21 CFR 11 — zmniejszenie ryzyka braku zgodności poprzez zapewnienie zapisów w wersji elektronicznej, aprobat i podpisów krytycznych z punktu widzenia wymagań regulacji FDA w branżach zajmujących się wytwarzaniem produktów farmaceutycznych, żywności i napojów oraz artykułów higieny osobistej.

  Zamówieniach – planowanie pracy, przypisywanie pracowników, zamówienie materiałów i wykaz kosztów.