checking init param for environments

Infor EAM: zwiększ czas trwania pracy korzystając z dalekosiężnego zarządzania środkami przedsiębiorstwa, Infor
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa) > Uptime (Czas trwania pracy)

  Zwiększ czas pracy, patrz w przyszłość.

  Przeciętna firma śledzi stan środków trwałych i dba o ich konserwację.  Firmy będące liderami idą krok dalej i przewidują wydajność środków, aby zapobiegać problemom, które mogą negatywnie wpływać na wyniki firmy. 

  Rozwiązania Infor EAM Uptime pomagają firmom nie tylko szybko naprawiać sprzęt, kiedy jest to konieczne, ale również poprawić ich niezawodność i wydłużać czas ich używania.  Będąc czymś więcej niż tylko oprogramowaniem do skomputeryzowanego zarządzania obsługą techniczną, rozwiązania dla zarządzania wydajnością majątku przedsiębiorstwa  oferowane przez Infor zapewniają firmom widzialność potrzebną do podejmowania dalekosiężnych decyzji, które mogą zapobiec problemom.  Wynikiem tego jest ulepszony czas pracy, zwiększona wydajność i zoptymalizowane inwestycje.

  Infor EAM Uptime pomaga firmom:

  • z łatwością śledzić stan środków trwałych,
  • raportować na temat wydajności tych środków, aby zrozumieć jak wpływa ona na utrzymanie kosztów na poziomie minimum,
  • zaplanować działania profilaktyczne w oparciu raczej o stan techniczny środków niż o swobodnie ustalane daty, 
  • przewidywać mogące pojawić się niepowodzenia i ich przyczyny,
  • tworzyć alternatywne rozwiązania dla wyboru najlepszej opcji środków pod względem wydajności i rentowności,
  • zaplanować alternatywne rozwiązania w celu zwiększenia czasu trwania pracy. 

  Od ponad 20 lat  Infor jest dostawcą aplikacji do zarządzania wydajnością środków i usługami dla światowych przedsiębiorstw, włączając w to ponad 60% firm z rankingu największych firm amerykańskich Fortune 500. Te zrozumiałe rozwiązania pomagają przedsiębiorstwom nie tylko poprawić niezawodność ich środków  trwałych, ale także ulepszyć obsługę techniczną, zarządzanie zapasami, gwarancjami i ryzykiem oraz planowanie związane z zarządzaniem wydajnością środków trwałych.   Oprogramowanie Infor EAM Uptime pomaga firmom takim jak Twoja poprawić czas pracy dzięki następującym możliwościom:

  Działania profilaktyczne – śledzenie cyklów inspekcji i prac profilaktycznych, łącznie z instrukcjami krok po kroku lub listami kontrolnymi, listą wymaganych materiałów oraz pozostałymi stosownymi informacjami

  Zarządzanie materiałami – monitorowanie, uzupełnianie i kontrola zapasów w celu zapobiegania powstawaniu przerw technicznych i optymalizacji zasobów pieniężnych
  Zarządzanie majątkiem – zapisywanie danych na temat sprzętu i własności firmy łącznie ze specyfikacjami, informacjami na temat gwarancji, kontraktami na świadczenie usług, częściami zamiennymi, danymi na temat zakupów, oraz danymi na temat oczekiwanego cyklu życia.

  Raportowanie – praca z wcześniej zdefiniowanymi raportami, jak również z raportami zdefiniowanymi przez użytkownika w celu uzyskanie lepszego wglądu w zarządzanie wydajnością środków trwałych.

  Analizy – wprowadzanie danych z wielu rozrzuconych systemów tak, aby umożliwić stworzenie jednego wglądu w informacje na temat wydajności oraz aby umożliwić stworzenie opcji „co się stanie, jeśli”  w celu przewidywania wydajności w przyszłości.

   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma zmieni się dzięki Infor EAM.