checking init param for environments

Enterprise Asset Management | Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa
Demo Systemów Infor

Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:

  Infor EAM (Enterprise Asset Management - Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa)

  Product Spotlight

  Zdobądź informacje, które pomogą przedłużyć cykl życia środków trwałych w Twojej firmie, przy jednoczesnej obniżce kosztów i dostosowaniu do wymogów ekologicznych.


        

  Znane są Ci rodzaje problemów, jakie mogą wystąpić, jeśli urządzenia, flota i obiekty nie będą dostępne, wydajne lub niezawodne.

  Niezależnie od tego, czy jesteś producentem, dystrybutorem, jednostką rządową czy usługodawcą, potrzebujesz oprogramowania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, które pomoże Ci:

  • zachować dostępność, niezawodność i bezpieczeństwo Twojego zakładu, urządzeń i obiektów, 
  • zrealizować cele związane z ochroną środowiska, zgodnością z przepisami i obsługą,  
  • zredukować poziomy zapasów, koszty zaopatrzenia i zużycie energii, 
  • zwiększyć produktywność pracowników,  
  • podejmować trafniejsze decyzje w krótszym czasie.

  Oto korzyści oferowane przez Infor EAM —  rozwiązanie umożliwiające zwiększenie efektywności planów zarządzania majątkiem, decyzji oraz działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii. Pozwoliło ono ponad 10 000 organizacji na całym świecie zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć zyski. Ty też możesz do nich dołączyć.

  Obszary, w których Infor EAM może pomóc Twojej firmie:

  Maintenance (Utrzymanie) — harmonogramowanie zapobiegawczych prac konserwacyjnych oraz przydzielanie zasobów tam, gdzie są one najbardziej przydatne.

  Uptime (Czas nieprzerwanej pracy) — ustalenie miejsca, w którym może dojść do awarii urządzeń stanowiących środki trwałe, oraz przyczyn tych awarii, a także planowanie alternatywnych rozwiązań.

  Reliability/Risk Management (Niezawodnoś/zarządzanie ryzykiem) — przewidywanie możliwości wystąpienia problemów z niezawodnością urządzeń zapobieganie im.

  Inventory/Warranty (Zapasy/gwarancje) — redukcja kosztów zapasów i zaopatrzenia oraz uzyskanie należności z tytułu roszczeń gwarancyjnych.

  Strategic Planning (Planowanie strategiczne) — zarządzanie majątkiem firmy w sposób umożliwiający osiągnięcie korporacyjnych celów związanych z wydajnością.