checking init param for environments

All Workforce Management Solutions
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor WFM Workbrain Workforce


  Rozwiązanie Infor WFM Workbrain Workforce

  Infor WFM Workbrain Workforce Scheduling
  Organizacje dysponujące  licznymi kadrami muszą nie tylko efektywnie rozlokować swoich pracowników, ale również zapewnić spójność inicjatyw dotyczących personelu z założonymi celami biznesowymi. Wyzwaniu temu można sprostać dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu, które pomaga zapewnić dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników wtedy, gdy są potrzebni do realizacji zadań - przy jak najniższych kosztach.

  Infor WFM Workbrain Workforce Planning
  Efektywne i dokładne planowanie kadr jest koniecznością, choć zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia może być niełatwym zadaniem. Kluczem do sukcesu jest sprawdzone rozwiązanie stanowiące pomost między długoterminowym planowaniem budżetu a krótkoterminowym prognozowaniem i harmonogramowaniem, z wbudowanymi kompleksowymi funkcjami budżetu dla siły roboczej.

  Infor WFM Workbrain Workforce Time & Attendance
  Złożone organizacje zmagają się ze złożonymi wyzwaniami dotyczącymi siły roboczej – takimi jak polityka związków oraz ograniczenia legislacyjne – podczas zarządzania czasem i obecnością pracowników. Kluczem do sukcesu jest sprawdzone rozwiązanie software’owe umożliwiające optymalizację zarządzania czasem i obecnością na każdym poziomie przedsiębiorstwa – od pracowników, przez menedżerów, aż po rozliczanie listy płac.

  Infor WFM Workbrain Workforce Absence
  Absencje pracowników mogą kosztować pracodawców miliony dolarów rocznie, generując zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie. Wiele firm, szczególnie te działające w zdecentralizowanych środowiskach, ma niewielki wgląd w dane dotyczące nieobecności pracowników w całym przedsiębiorstwie, co ogranicza ich zdolność redukcji kosztów oraz zwiększania produktywności.

  Infor WFM Workbrain Workforce Performance
  Organizacje takie jak Twoja muszą dbać o to, by wydajność pracowników umożliwiała realizację celów strategicznych. Wymaga to uzyskania pełnej przejrzystości wszystkich aspektów pracy. Kluczem do rozwiązanie tego problemu jest sprawdzone rozwiązanie zapewniające klarowny wgląd w ten obszar wydajności, który ma największe znaczenie dla Twojej organizacji: Twoich pracowników.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu