checking init param for environments

Workforce Absence

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor WFM Workbrain Workforce Absence


  Workbrain Workforce Absence

  Absencje pracowników mogą kosztować pracodawców miliony dolarów rocznie, generując zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie. Wiele firm, szczególnie te działające w zdecentralizowanych środowiskach, ma niewielki wgląd w dane dotyczące nieobecności pracowników w całym przedsiębiorstwie, co ogranicza ich zdolność redukcji kosztów oraz zwiększania produktywności.

  Rozwiązanie WFM Workbrain Workforce Absence umożliwia takim firmom jak Twoja:

  • Uzyskanie wglądu w trendy dotyczące absencji i ich kontroli
  • Standaryzację, optymalizację i kontrolę procesów związanych z wnioskami dotyczących absencji
  • Zwiększenie zadowolenia klientów dzięki informacjom zwrotnym i zaangażowaniu w proces
  • Pełną zgodność z polityką korporacyjną dotyczącą urlopów w ramach całego przedsiębiorstwa

  Rozwiązanie Workforce Absence pomaga poprawić wynik finansowy dzięki takim funkcjom jak zarządzanie bilansami dotyczącymi urlopów oraz rozliczeniami międzyokresowymi związanymi z dniami wolnymi, samoobsługa pracowników, zarządzanie obecnością pracowników czasie realnym oraz szczegółowe raportowanie.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu