checking init param for environments

Infor SCM Transportation Management

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • Chat
 • 00-800-1211440
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor SCM Transportation Management


  Infor SCM Transportation Management

  Musisz usprawnić procesy transportu przychodzącego oraz wychodzącego, począwszy od otrzymania zlecenia aż po dostawę. To jedyny sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej w przypadku, gdy efektywne procesy transportu stanowią najbardziej istotny czynnik sukcesu Twojej firmy.

  Rozwiązanie Infor SCM Transportation Management (Zarządzanie transportem) zapewnia Twoim procesom planowania i realizacji transportu nowy poziom efektywności, dzięki czemu możesz:

  • zwiększyć przejrzystość zapasów w drodze,
  • wybrać najlepszych przewoźników, 
  • osiągnąć oszczędności w zakresie frachtu dzięki optymalizacji, 
  • tworzyć sieć współpracy partnerów w ramach łańcucha dostaw.

  Rozwiązanie Infor SCM Transportation Management pozwala na kierowanie i automatyzację całego cyklu życia wysyłki za pomocą następujących funkcjonalności:

  • Planowanie transportu — analiza zleceń transportu przychodzącego i wychodzącego na podstawie miejsca pochodzenia oraz przeznaczenia. Ich konsolidacja w ładunki. Ustalenie najbardziej opłacalnej trasy transportu ładunków zgodnie z określonymi ograniczeniami. 
  • Infrastruktura społeczności handlowej — zarządzanie przychodzącym i wychodzącym ładunkiem pochodzącym z jednego źródła. Przetwarzanie ustrukturyzowanej wymiany informacji między przedsiębiorstwami oraz użytkownikami posiadającymi określone uprawnienia. 
  • Elektroniczny przetarg dotyczący ładunku — zastosowanie wielu metod przetargu, łącznie z ręcznym wyborem przewoźnika oraz składaniem ofert, przetargami „kaskadowymi” lub zautomatyzowanym składaniem ofert dotyczącym importowanych zleceń. 
  • Mechanizm stawek za wysyłkę — wykonanie przeglądów stawek przedprzetargowych, uzyskanie wglądu w informacje o wysyłkach z ustalonymi stawkami oraz przeprowadzenie aktualizacji dodatkowych opłat po wykonaniu dostawy. 
  • Wgląd do zleceń — przegląd i kontrola zapasów według jednostki magazynowej o wysokiej dokładności (SKU/poziom części) lub śledzenie wysyłek na wyższym poziomie, na przykład według przewoźnika, miejsca pochodzenia lub przeznaczenia. 
  • Integracja w ramach przedsiębiorstwa — integracja logistycznej infrastruktury z infrastrukturą oprogramowania przedsiębiorstwa w sposób synchronizujący transport i logistykę z ogólną strategią biznesową.

  Wynik: Twoje procesy transportu staną się źródłem wartości oraz pozwolą osiągnąć przewagę nad konkurencją, a nie będą jedynie stanowić pozycji kosztów w rachunku zysków i strat.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu