Infor SCM Warehouse Management

Aby sprostać żądaniom szybszej realizacji zleceń, obniżenia kosztów oraz wprowadzenia nowych, dodatkowych usług, musisz podnosić poprzeczkę dla operacji magazynowych. Twój magazyn musi być bardziej efektywny i lepiej zintegrowany z produkcją, realizacją zleceń oraz logistyką. 

Infor SCM Warehouse Management to sprawdzone rozwiązanie służące do realizacji łańcucha dostaw, które zwiększa efektywność operacji wewnątrz magazynu oraz w całym łańcuchu dostaw, umożliwiając:

Dzięki rozwiązaniu Infor SCM Warehouse Management możesz usprawnić bieżące procesy magazynowe i wdrożyć nowe, odpowiadające na potrzeby klientów. Rozwiązanie to oferuje następujące funkcje:

Rezultat: zwiększenie efektywności procesów magazynowych i wdrożenie nowych procesów, przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników działalności Twojej firmy.

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.