checking init param for environments

Infor SCM Scheduler

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor SCM Scheduler


  Infor SCM Scheduler

  Dokonujące się z dnia na dzień, a czasami z godziny na godzinę zmiany mają ogromny wpływ na złożone działania produkcji dyskretnej w Twoim przedsiębiorstwie. Inteligentne harmonogramowanie produkcji wymaga wyprzedzania tych zmian i zapewnienia płynnego przebiegu działań projektowych, montażowych i produkcyjnych.

  Dzięki rozwiązaniu Infor SCM Scheduler możesz precyzyjnie harmonogramować działania produkcyjne, co pozwoli Ci w najlepszy możliwy sposób wykorzystać produkcyjne środki trwałe i dotrzymać napiętych terminów wynikających z harmonogramów wysyłki. Rozwiązanie Infor SCM Scheduler umożliwi Ci: 

  • dotrzymanie napiętych terminów dostaw, 
  • zmniejszenie kosztów produkcji, 
  • zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu trwania cykli, 
  • synchronizację produkcji w przypadku wszystkich linii produktów, 
  • skuteczniejsze reagowanie na nieplanowane zmiany popytu i podaży, redukcję kosztów godzin nadliczbowych poprzez zwiększenie przepustowości.

  Infor SCM Scheduler to zaawansowane, oparte na ograniczeniach rozwiązanie do harmonogramowania, oferujące łatwe w obsłudze narzędzia, które pomagają tworzyć optymalne harmonogramy produkcji. Oferuje ono następujące funkcje:

  • Synchronizacja w całym zakładzie — jednoczesne uwzględnienie zdolności produkcyjnych, dostępności, kwalifikacji pracowników i zależności pomiędzy nimi, urządzeń, narzędzi oraz materiałów w celu lepszego zarządzania zmianami wymagań konstrukcyjnych, warunków obszaru produkcji oraz zapotrzebowań klientów. 
  • Optymalizacja/wsparcie w podejmowaniu decyzji — uzyskanie kompleksowego wglądu w dane obszaru produkcji, pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów, zwiększenie przepustowości i wspieranie optymalizacji gospodarki materiałowej. 
  • Pomiar kluczowych wskaźników efektywności — mierzenie efektywności w czasie rzeczywistym za pomocą metryk, które śledzą rzeczywistą efektywność, porównując ją z harmonogramowaną, oraz wykorzystanie zasobów.

  Wynik: dotrzymanie napiętych terminów dostaw do klienta, minimalizacja strat czasu i obniżenie kosztów produkcji.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu