Infor SCM

Firma Infor oferuje różnorodne, sprawdzone rozwiązania SCM, dostosowane do sposobu, w jaki działa Twoja firma. Kliknij dowolny odsyłacz, aby wyświetlić pełny przegląd produktu i związane z nim informacje.


Infor SCM Demand Planning (Planowanie popytu)
Dostosuj lepiej ofertę swoich produktów do potrzeb klientów.

Infor SCM Advanced Planner (Zaawansowany system planowania)
Przeanalizuj opcje łańcucha dostaw i produkcji, a następnie wybierz plan najlepiej wykorzystujący środki trwałe Twojej firmy.

Infor SCM Advanced Scheduler (Zaawansowany system harmonogramowania)
Zsynchronizuj procesy produkcji w partiach poprzez efektywne zarządzanie ładownością pojemników i zbiorników oraz zdolnościami linii, a także przepływem pomiędzy nimi.

Infor SCM Warehouse Management (Zarządzanie magazynem)
Przekształć procesy realizowane wewnątrz magazynu i w całym łańcuchu dostaw tak, aby spełnić wymagania związane z efektywnością i zaspokoić zapotrzebowanie na nowe, dodatkowe usługi.

Infor SCM Transportation Management (Zarządzanie transportem)
Przekształć procesy transportu będące miejscem powstawania kosztów na źródło wartości łańcucha dostaw.

Infor SCM Warehouse Management 2000 (Zarządzanie magazynem)
Usprawnij złożone operacje magazynowe, aby uzyskać lepsze wyniki działalności firmy.

Infor SCM RFID
Korzystaj z technologii RFID, aby zapewnić klientom lepszą obsługę, obniżyć koszty i skutecznie konkurować na globalnym rynku.

Infor SCM Scheduler (System harmonogramowania)
Precyzyjnie harmonogramuj operacje produkcyjne w Twojej firmie, aby jak najlepiej wykorzystać produkcyjne środki trwałe.

Infor SCM Inventory Planner (System planowania zapasów)
Znajdź właściwe proporcje między docelowymi poziomami obsługi a poziomem inwestycji w zapasy.


Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.