checking init param for environments

Infor SCM Inventory Planner

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor SCM Inventory Planner


  Infor SCM Inventory Planner

  Dążysz do osiągnięcia wysokiego poziomu obsługi klienta przy jak najniższym stanie zapasów. Wymaga to zastosowania złożonej procedury synchronizacji wpływającej znacząco na efektywność działalności całej firmy.

  Rozwiązanie Infor SCM Inventory Planner (System planowania zapasów) zapewni Ci osiągnięcie lepszych wyników działalności przy niższym poziomie zapasów, umożliwiając:  

  • zmniejszenie poziomów zapasów przy jednoczesnym zwiększeniu ich rotacji, 
  • zwiększenie terminowości dostaw, 
  • ograniczenie procesu dezaktualizacji zapasów, 
  • skrócenie czasu cyklu spieniężania transakcji, 
  • zwiększenie zyskowności.

  Rozwiązanie Infor SCM Inventory Planner udostępnia narzędzia umożliwiające analizę, modelowanie oraz zachowanie równowagi pomiędzy docelowym poziomem obsługi i inwestycjami w zapasy. Rozwiązanie to oferuje następujące funkcje:

  • Optymalizacja zapasów — obliczanie zmiennego w czasie zapasu bezpieczeństwa oraz docelowych poziomów zapasów dla każdego produktu, w każdej lokalizacji, dla każdego sezonu. 
  • Redystrybucja zapasów — ponowna dystrybucja zapasów zgodnie z przewidywanymi zapotrzebowaniami klienta, pozwalająca osiągnąć specyficzny dla klienta poziom obsługi. 
  • Analiza „co, jeśli” — symulowanie wpływu redukcji czasu przygotowania lub innych zmian na poziom obsługi lub zapasów i modelowanie kosztów dla wielu scenariuszy. 
  • Stratyfikacja zapasów — ustalenie produktów kluczowych dla Twojej działalności w celu zarezerwowania dla nich najwyższych poziomów obsługi.

  Wynik: zachowanie równowagi pomiędzy poziomami zapasów oraz docelowym poziomem obsługi klienta, co przyczynia się do zwiększenia efektywności łańcucha dostaw i rentowności Twojego przedsiębiorstwa.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu