Infor SCM Demand Planning

Wiesz, że Twoje przedsiębiorstwo będzie prosperować tylko wtedy, gdy to co wyprodukujesz będzie zgodne z oczekiwaniami klientów. To proste założenie, jednakże z powodu zmienności popytu i złożoności łańcuchów dostaw, prognozowanie produkcji, a następnie realizowanie dostaw zgodnie z prognozą może być nadzwyczaj trudną zgadywanką. Może, ale nie musi.

Dzięki rozwiązaniu Infor SCM Demand Planning (Planowanie popytu) możesz pominąć aspekt zgadywania w prognozowaniu popytu, dzięki czemu:

Rozwiązanie Infor SCM Demand Planning udostępnia narzędzia, których potrzebujesz do opracowania zintegrowanych planów podaży i popytu. Rozwiązanie to oferuje następujące funkcje:

Wynik: Twoja firma osiąga doskonałość w dawaniu klientom tego, czego chcą i kiedy chcą i to po cenie, która jest konkurencyjna i przynosi zyski. 
 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.