checking init param for environments

Infor SCM Demand Planning

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • Chat
 • 00-800-1211440
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  SCM Demand Planning


  Infor SCM Demand Planning

  Wiesz, że Twoje przedsiębiorstwo będzie prosperować tylko wtedy, gdy to co wyprodukujesz będzie zgodne z oczekiwaniami klientów. To proste założenie, jednakże z powodu zmienności popytu i złożoności łańcuchów dostaw, prognozowanie produkcji, a następnie realizowanie dostaw zgodnie z prognozą może być nadzwyczaj trudną zgadywanką. Może, ale nie musi.

  Dzięki rozwiązaniu Infor SCM Demand Planning (Planowanie popytu) możesz pominąć aspekt zgadywania w prognozowaniu popytu, dzięki czemu:

  • zwiększysz dokładność prognozy, 
  • skuteczniej i efektywniej przewidzisz i ukształtujesz zapotrzebowania klientów, 
  • stworzysz jeden, globalny wgląd rzeczywistego popytu, co pozwoli na usprawnienie procesów planowania sprzedaży i produkcji, 
  • zredukujesz poziom inwestycji w zapasy i zwiększysz rotację zapasów, 
  • zredukujesz zjawisko dezaktualizacji produktów, 
  • zmniejszysz koszty produkcji, 
  • zwiększysz wskaźnik sukcesu dla produktów wprowadzanych na rynek.

  Rozwiązanie Infor SCM Demand Planning udostępnia narzędzia, których potrzebujesz do opracowania zintegrowanych planów podaży i popytu. Rozwiązanie to oferuje następujące funkcje:

  • Prognozowanie popytu — automatyczne wykrywanie zmian popytu, w tym sezonowości, trendów, pozycji niechodliwych, niestandardowych wartości oddalonych w celu tworzenia prognoz według grupy produktów, klienta lub kanału, niewymagającego wiedzy z zakresu statystyki. 
  • Modelowanie cyklu życia — tworzenie prognoz dla nowych pozycji na podstawie pozycji podobnych lub zastąpionych. Obliczanie krzywych profilu na podstawie analizy historii popytu i kontrolowanie stopnia dezaktualizacji wycofywanych pozycji, przy jednoczesnym śledzeniu wymaganej cały czas podaży. 
  • Współpraca — kooperacja wszystkich stron zaangażowanych w plan popytu, aby wytworzone, promowane i dostarczane produkty najlepiej spełniały potrzeby klienta. 
  • Raportowanie dotyczące sprzedaży i produkcji — monitorowanie opublikowanych planów popytu, zapasów i podaży w celu analizy powodzenia promocji, imprez handlowych i produktów wprowadzonych na rynek.  
  • Planowanie zapasów i ich uzupełniania — używanie prognozy jako podstawy dla ustalenia poziomu zapasów bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących zleceń uzupełnienia.

  Wynik: Twoja firma osiąga doskonałość w dawaniu klientom tego, czego chcą i kiedy chcą i to po cenie, która jest konkurencyjna i przynosi zyski. 
   

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu