Infor SCM Advanced Planner

Jako producent prowadzący złożoną działalność w wielu lokalizacjach wiesz z pewnością, że świadczenie klientom usług po możliwie najniższych kosztach na całej długości Twojego łańcucha dostaw może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli zoptymalizujesz wszystkie ogniwa swojego łańcucha dostaw – w tym produkcję, transport, zapasy i zaopatrzenie – w całościowy sposób, będziesz mieć pewność, że oczekiwania Twoich klientów zostaną spełnione po najniższych dla Twojej organizacji kosztach.

Rozwiązanie Infor SCM Advanced Planner nie tylko pomoże Ci zoptymalizować cały łańcuch dostaw, ale także pozwoli modelować wszelkie unikalne cechy specyficzne dla Twojego przedsiębiorstwa, umożliwiając:  

Rozwiązanie to pozwoli Ci na śledzenie w czasie rzeczywistym wpływu zmian, takich jak zamknięcie linii produkcyjnej lub zwiększenie popytu, na procesy łańcucha dostaw.
Infor SCM Advanced Planner (Zaawansowany system planowania) to konfigurowalne rozwiązanie, które możesz kształtować stosownie do swoich potrzeb i stale pojawiających się modyfikowanych zmiennych. Rozwiązanie Infor SCM Advanced Planner oferuje następujące funkcje: 

Wynik: efektywny, przynoszący zyski łańcuch dostaw, w którym zastosowane kompromisy w zakresie produkcji, transportu, materiałów i nabycia przyczyniają się do stworzenia optymalnego planu dla Twojego przedsiębiorstwa.
 

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.