checking init param for environments

Infor SCM Advanced Planner

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor SCM Advanced Planner


  Infor SCM Advanced Planner

  Jako producent prowadzący złożoną działalność w wielu lokalizacjach wiesz z pewnością, że świadczenie klientom usług po możliwie najniższych kosztach na całej długości Twojego łańcucha dostaw może stanowić nie lada wyzwanie. Jeśli zoptymalizujesz wszystkie ogniwa swojego łańcucha dostaw – w tym produkcję, transport, zapasy i zaopatrzenie – w całościowy sposób, będziesz mieć pewność, że oczekiwania Twoich klientów zostaną spełnione po najniższych dla Twojej organizacji kosztach.

  Rozwiązanie Infor SCM Advanced Planner nie tylko pomoże Ci zoptymalizować cały łańcuch dostaw, ale także pozwoli modelować wszelkie unikalne cechy specyficzne dla Twojego przedsiębiorstwa, umożliwiając:  

  • planowanie produkcji, nabycia i transportu w wielu lokalizacjach jednocześnie, 
  • zachowanie równowagi pomiędzy możliwościami łączenia produktów a zyskownością, 
  • uwzględnianie ograniczeń wynikających z okresu ważności w wybiegających w przyszłość strategiach, 
  • wybór najlepszej w przypadku danego produktu receptury lub formuły na podstawie dostępności materiału, jakości i zapotrzebowania, 
  • reagowanie na zapotrzebowania klienta za pomocą ATP i CTP. 

  Rozwiązanie to pozwoli Ci na śledzenie w czasie rzeczywistym wpływu zmian, takich jak zamknięcie linii produkcyjnej lub zwiększenie popytu, na procesy łańcucha dostaw.
  Infor SCM Advanced Planner (Zaawansowany system planowania) to konfigurowalne rozwiązanie, które możesz kształtować stosownie do swoich potrzeb i stale pojawiających się modyfikowanych zmiennych. Rozwiązanie Infor SCM Advanced Planner oferuje następujące funkcje: 

  • Optymalizacja — całościowa analiza zdolności produkcyjnych, tras i zdolności transportowych, osobowych zdolności produkcyjnych i kompetencji oraz alternatywne opcje ustalania źródeł dostaw umożliwiające maksymalizację wykorzystania zasobów, minimalizację łącznych kosztów łańcucha dostaw oraz synchronizację produkcji i popytu. 
  • Modelowanie scenariusza — modelowanie oraz porównywanie strategii i budżetów dla zarządzania zapasami, wewnętrznego ustalania źródła dostaw, rozmieszczenia siły roboczej oraz uwzględnienie innych czynników decydujących o tym, czy należy wytworzyć, czy też zakupić produkt, aby zaspokoić popyt.

  Wynik: efektywny, przynoszący zyski łańcuch dostaw, w którym zastosowane kompromisy w zakresie produkcji, transportu, materiałów i nabycia przyczyniają się do stworzenia optymalnego planu dla Twojego przedsiębiorstwa.
   

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu