checking init param for environments

Infor PM Strategic Management
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor PM Strategic Management


  Infor PM Strategic Management

  Możesz ustalić, dlaczego niektóre z Twoich działań wpływają pozytywnie na realizację celów firmy, a inne nie. Aby tego dokonać, potrzebujesz jednak efektywnych narzędzi do zarządzania wynikami działalności. Pomocne może się okazać rozwiązanie Infor PM Strategic Management (Zarządzanie strategiczne).

  Dzięki rozwiązaniu Infor PM Strategic Management możesz:

  • zdecydować, które inicjatywy w Twojej firmie mogą zostać wyeliminowane bez wpływu na strategiczne cele,
  • skoncentrować efektywniej swoje zasoby,
  • połączyć plany strategiczne z planami operacyjnymi, miernikami efektywności oraz poszczególnymi pracownikami,
  • tworzyć plany, zarządzać nimi oraz dokonywać oceny ich powodzenia.

  Korzystając z rozwiązania Infor PM Strategic Management, możesz kierować przyszłością swojej firmy i eliminować niejasności w planowaniu strategicznym oraz zapobiegać jego niewłaściwemu przekazywaniu informacji na jego temat.

  Obszary, w których rozwiązanie Infor PM Strategic Management może pomóc Twojej firmie:

  • Przejrzystość planów — przeglądanie zadań, celów oraz mierników efektywności, a także możliwość obserwacji wpływu efektywności na sukces firmy.
  • Wgląd w przyczyny i skutki — natychmiastowa ocena planów za pomocą oznaczonych kolorami mierników oraz graficznych prezentacji związków przyczynowo-skutkowych.
  • Wsparcie decyzji — tworzenie raportów na żądanie, które mówią nie tylko o tym, co się dzieje, ale także dlaczego określone zdarzenia mają miejsce.
  • Koordynacja przydziału zasobów — analiza danych umożliwiająca określenie, które działania pracowników są produktywne, a które nie.

  Za pomocą rozwiązania Infor PM Strategic Management możesz efektywnie tworzyć, prezentować i monitorować plany strategiczne oraz nimi zarządzać.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu.