checking init param for environments

Infor EAM Enterprise Edition
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor EAM Enterprise Edition


  Infor EAM Enterprise Edition

  Wiesz już, że zwiększenie sprzedaży oznacza wyższe przychody. Jednak być może nie wiesz, że utrzymanie urządzeń, obiektów oraz pojazdów firmowych w doskonałym stanie może także przyczynić się do zwiększenia zysków.


  Rozwiązanie Infor EAM Enterprise Edition umożliwia:

  • redukcję kosztów zaopatrzenia, poziomów zapasów oraz kosztów magazynowych przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności pracowników,
  • zapewnienie zgodności z przepisami i spełnienie wymagań w łatwy sposób,  
  • utrzymanie urządzeń stanowiących środki trwałe firmy w dobrym stanie funkcjonalnym oraz przeprowadzenie ich wymiany we właściwym czasie,  
  • redukcję wydatków dzięki uzyskaniu należności z tytułu roszczeń gwarancyjnych.

  Rozwiązanie Infor EAM Enterprise Edition zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z majątkiem przedsiębiorstwa za pomocą następujących funkcjonalności:

  • Zarządzanie hierarchią majątku — śledzenie lokalizacji poszczególnych składników majątku oraz ich kosztów za pomocą „drzewa rodziny”, które łączy urządzenia, systemy oraz lokalizacje.
  • Zarządzanie budżetem — automatyzacja wszystkich czynności związanych z budżetem, począwszy od jego ustalenia aż po określenie działań, które należy podjąć, aby go nie przekroczyć. 
  • Zarządzanie inspekcją — automatyczne otrzymywanie powiadomień o problemach dotyczących środków trwałych oraz ustalanie sposobów ich rozwiązania. 
  • Zarządzanie zaopatrzeniem — zamawianie właściwych części, a także stała kontrola czasów dostaw, płatności dla dostawców oraz przyjęcia materiałów.  
  • Zarządzanie pracą — śledzenie zapotrzebowań na pracę, pracy, planowania i harmonogramowania oraz zarządzanie w tym zakresie.

  Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie środkami trwałymi, takimi jak urządzenia, obiekty oraz pojazdy, począwszy od chwili ich nabycia aż do ich likwidacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu zysków.

  Ponadto, rozwiązanie Infor Enterprise Performance Accelerator Kit (EPAK) udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia zestawów kwalifikacji pracowników i zwiększenia ich efektywności — przed wdrożeniem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Jest to sprawdzone rozwiązanie spełniające specyficzne dla organizacji wymagania dotyczące wdrożenia w całym cyklu życia systemów Sprawdź, w jaki sposób EPAK wpasowuje się w cykl życia oprogramowania Twojej firmy.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu