checking init param for environments

Infor EAM Business Edition
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor EAM Business Edition


  Infor EAM Business Edition

  Każdy menedżer doskonale wie, że stan majątku przedsiębiorstwa wpływa na ogólną kondycję firmy. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie mogą pozwolić sobie na koszty i złożoność procesów, jaka wiąże się zazwyczaj z najlepszym w swojej klasie systemem EAM (Zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa). W tym przypadku pomocne może się okazać rozwiązanie Infor EAM Business Edition.

  Rozwiązanie Infor EAM Business Edition umożliwia:

  • redukcję kosztów zaopatrzenia, poziomów zapasów oraz kosztów magazynowych,
  • zwiększenie efektywności pracowników, 
  • zarządzanie obiektami oraz urządzeniami firmy od momentu ich nabycia do likwidacji, 
  • przewidywanie problemów dotyczących środków trwałych i zapobieganie im.

  Wszystko to można realizować w ramach określonego budżetu oraz w zdefiniowanych ramach czasowych. Elastyczność rozwiązania umożliwia jego uaktualnianie w miarę rozwoju firmy.

  Rozwiązanie Infor EAM Business Edition oferuje następujące funkcjonalności:

  • Zarządzanie majątkiem — identyfikacja, śledzenie, lokalizowanie oraz analiza rzeczowych składników majątku firmy.
  • Gospodarka materiałowa — monitorowanie oraz kontrola magazynów w celu zagwarantowania utrzymania właściwych poziomów zapasów — ani za wysokich ani za niskich.  
  • Konserwacja zapobiegawcza — harmonogramowanie prac konserwacji urządzeń na podstawie stałych dat, elastycznych okresów lub zużycia według licznika. 
  • Zaopatrzenie — zamawianie właściwych części, a także stała kontrola czasów dostaw, płatności dla dostawców oraz przyjęcia materiałów.  
  • Zarządzanie pracą — śledzenie zapotrzebowań na pracę, pracy, planowania i harmonogramowania oraz zarządzanie w tym zakresie.

  Rezultat końcowy? Redukcja kosztów i zwiększenie zysków poprawiające kondycję przedsiębiorstwa.
  Ponadto, rozwiązanie Infor Enterprise Performance Accelerator Kit (EPAK) udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia zestawów kwalifikacji pracowników i zwiększenia ich efektywności — przed wdrożeniem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Jest to sprawdzone rozwiązanie spełniające specyficzne dla organizacji wymagania dotyczące wdrożenia w całym cyklu życia systemów komputerowych. Sprawdź w jaki sposób EPAK wpasowuje się w cykl życia Twojego oprogramowania.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu