checking init param for environments

Infor EAM Asset Sustainability Edition
Materiały do pobrania

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor EAM Asset Sustainability Edition


  Infor EAM Asset Sustainability Edition

  Uzyskanie większej efektywności składników majątku firmy i wydłużenie czasu ich użytkowania przy jednoczesnej zmianie podejścia na bardziej ekologiczne oraz redukcji kosztów może się wydawać nieosiągalne – jednak jest to możliwe. W osiągnięciu tego celu pomocne może się okazać rozwiązanie Infor EAM Asset Sustainability Edition.

  Dzięki temu, że rozwiązanie Infor EAM Asset Sustainability Edition dostarcza informacji o wydajności pracy urządzeń firmy oraz ilości zużywanej energii, możliwe jest:

  • ustalenie, które składniki majątku firmy stanowią największe pozycje w budżecie operacyjnym oraz utrzymania ruchu, łącznie z kosztami związanymi z energią, 
  • uzyskanie większego zwrotu z inwestycji zarówno w obszarze rzeczowych aktywów trwałych, 
  • ograniczenie czasu przestojów poprzez wczesne wykrywanie i zapobieganie obniżaniu się wydajności, 
  • zredukowanie zużycia energii oraz emisji gazów, pozwalające dokonać oszczędności przy jednoczesnym spełnieniu wymagań organów regulujących, 
  • zwiększenie lojalności klientów oraz pozyskanie nowych klientów dzięki zademonstrowaniu zaangażowania firmy w ochronę środowiska.

  Rozwiązanie Infor EAM Asset Sustainability Edition umożliwia wydłużenie okresu użytkowania urządzeń firmy oraz zmniejszenie zużycia energii i redukcję kosztów dzięki poniższym funkcjonalnościom:

  • Zarządzanie programem zrównoważonego rozwoju majątku — uzyskanie pełnego obrazu pracy każdego ze składników majątku oraz jej wpływu na działalność przedsiębiorstwa. 
  • Zarządzanie alarmami w zakresie zrównoważonego rozwoju majątku — wczesne alarmowanie o problemach związanych z urządzeniami w przedsiębiorstwie, dzięki czemu wiadomo, kiedy należy przeprowadzić zapobiegawcze prace konserwacyjne oraz inspekcje. 
  • Planowanie zrównoważonego rozwoju majątku — powiązanie danych dotyczących zużycia energii z innymi danymi dotyczącymi wydajności w celu uzyskania pełnego obrazu kosztów oraz podjęcia decyzji o ewentualnej naprawie lub wymianie części urządzenia oraz o czasie takiej naprawy bądź wymiany. 
  • Zarządzanie emisjami i zasobami naturalnymi oraz raportowanie — redukcja emisji gazów oraz czynników chłodniczych, a także ilości odprowadzanej wody/usuwanych produktów ubocznych, pozwalająca na zachowanie zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
   Możliwe jest wydłużenie okresu użytkowania majątku przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i redukcji kosztów. Jest to sytuacja, w której wszyscy odnoszą korzyści.

  Ponadto, rozwiązanie Infor Enterprise Performance Accelerator Kit (EPAK) udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia zestawów kwalifikacji pracowników i zwiększenia ich efektywności — przed wdrożeniem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Jest to sprawdzone rozwiązanie spełniające specyficzne dla organizacji wymagania dotyczące wdrożenia w całym cyklu życia systemów komputerowych. Sprawdź, w jaki sposób EPAK wpasowuje się w cykl życia oprogramowania Twojej firmy.

   

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu