checking init param for environments

Infor CRM Epiphany Sales

Dowiedz się więcej
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  Infor CRM Epiphany Sales


  Infor CRM Epiphany Sales

  Każdą interakcję z klientem można zmienić w transakcję sprzedaży. Jednak do tego potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami. Takim oprogramowaniem jest rozwiązanie Infor CRM Epiphany Sales (Sprzedaż).

  Za pomocą rozwiązania Infor CRM Epiphany Sales (Sprzedaż) można:

  • uzyskać dane potrzebne do umiejętnego prowadzenia rozmowy z klientem,  
  • przekonać głównych klientów do wydania większych kwot, 
  • wykorzystać pojawiające się szanse, szybko przekształcając zapytanie ofertowe w transakcję sprzedaży,  
  • obniżyć koszty, zwiększając jednocześnie jakość obsługi klienta, 
  • uprościć proces zamawiania.

  Rozwiązanie Infor CRM Epiphany Sales (Sprzedaż) pozwala osiągnąć wszystkie powyższe cele dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do dokładnych informacji o kliencie, produktach, sprzedaży i obsłudze. W efekcie pracownicy sprzedaży terenowej, telesprzedaży i obsługi klientów mogą właściwie przygotować się do rozmów telefonicznych i przeprowadzić transakcje sprzedaży bez żadnych problemów.

  Rozwiązanie Infor CRM Epiphany Sales (Sprzedaż) oferuje:

  • szansę uzyskania maksymalnych korzyści z kontaktu z klientem, niezależnie od tego, czy jest to kontakt osobisty, telefoniczny czy za pomocą strony internetowej,  
  • spójny obraz informacji o kliencie  przechowywanych zarówno w lokalnej bazie danych, jak i w systemie zdalnym, 
  • szybki dostęp do historii kwot wydanych przez klientów oraz do informacji o bieżących działaniach, produktach, sprzedaży i obsłudze, 
  • bardzo przydatny wgląd w modele i trendy sprzedaży, 
  • dostęp mobilny  w dowolnym miejscu i czasie.

  Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możesz zwiększyć sprzedaż bez konieczności zmiany sposobu prowadzenia działalności przez Twoją firmę.

    Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w sprawie tego produktu.