Infor EAM zapewnia rozszerzone funkcje dla przemysłu

Share
Ulepszenia dotyczą: rezerwacji zasobów, narzędzia Contractor Service Portal i skonsolidowanego Call Center

Warszawa -  01 mar 2016

Infor, jeden z czołowych dostawców aplikacji biznesowych dedykowanych dla poszczególnych branż i przeznaczonych do działania w chmurze, poinformował o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Infor Enterprise Asset Management (EAM) w wersji 11.2 usprawniającego zarządzanie zasobami w całym przedsiębiorstwie.

W Polsce z rozwiązania Infor EAM korzystają największe spółki z sektora paliwowo-energetycznego oraz wydobywczego.

Najnowsza wersja obejmuje znaczące ulepszenia wielu kluczowych funkcjonalności dla przemysłu, takich jak Zarządzanie kluczami (Key Management), Zarządzanie sprawami (Case/Incident Management), Rezerwacja zasobów (Asset Reservations), narzędzie Contractor Service Portals oraz zarządzanie przestrzenią roboczą (Workspace Management). Infor EAM 11.2 w połączeniu z najnowszym oprogramowaniem oferowanym w chmurze zapewnia bogatsze funkcje przeznaczone dla przemysłu, takie jak zarządzanie obiektem, zarządzanie wyjazdami służbowymi, obsługa przejazdów, zarządzanie flotą i urządzeniami oraz produkcją.

Najważniejsze rozszerzenia:

  • Zarządzanie sprawami – nowa funkcja zarządzania sprawami (Case Management ) umożliwia użytkownikom rejestrację zdarzeń, wersji, notatek operatora, notatek zmianowych oraz innych dokumentów bez konieczności rejestracji zleceń. W dzienniku audytu zdarzeń i incydentów użytkownik może rejestrować zadania przepływu pracy lub wpisywać działania związane ze sprawą, następujące po zleceniu. Funkcja ta sprawia, że łatwiej jest dotrzeć do takiego zdarzenia, bo wszystkie związane z nim dokumenty są łatwo dostępne.
  • Zarządzanie kluczami (Key Management) – funkcja ta zapewnia użytkownikom możliwość śledzenia kluczy i ich powiązań z zamkami, zasobami, pracownikami i grupami. Jeżeli klucz zostanie utracony wówczas Infor EAM dostarcza szczegółowych informacji dotyczących tworzenia nowych kluczy.
  • Rezerwacja zasobów – nowa funkcja rezerwacji zasobów (Asset Reservations) została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom rezerwowanie praktycznie wszystkich rodzajów zasobów na żądanie, takich jak pojazdy, dźwigi, sale konferencyjne i wszelkiego rodzaju wyposażenie. Rozszerzenie to pozwala również zarezerwować wyposażenie zewnętrzne. Dzięki Infor EAM 11.2 wszystkie rezerwacje zasobów mogą być bezpośrednio powiązane ze zleceniami prac i projektów, dzięki czemu można je łatwo śledzić i nimi zarządzać.
  • Nowy Contractor Service Portal – moduł ten pozwala na stworzenie bezpiecznego punktu dostępu do informacji dla wykonawców umożliwiając im wysyłanie i uzyskiwanie najnowszych danych na temat działań i zleceń. Wykonawcy mogą dostarczać zwrotnie szacunków, notatek i innych danych zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy, a także aktualizować kosztorysy i statusy prac. Poprawia to wydajność i zmniejsza całkowity czas realizacji. Infor EAM zapewnia również automatyczne przypisanie zamówienia wykonawcy prac w oparciu o lokalizację i rodzaj pracy.
  • Spójne zarządzenie przestrzenią roboczą (Workspace Management) - pozwala zarządzać przestrzenią roboczą poprzez możliwość definiowania, przypisywania i śledzenia obszarów roboczych przeznaczonych dla pracowników i wyposażenia biurowego. Dzięki temu rozwiązaniu organizacje mogą wydajniej planować i realizować złożone procesy wiążące się z przemieszczaniem pracowników na nowe miejsca pracy. Moduł zarządzania przestrzenią roboczą został zintegrowany z działaniem call center, zarządzaniem kluczami i zamkami, sprzętem oraz zarządzaniem pracownikami. Funkcja ma na celu usprawnienie i poprawę efektywności planowania i realizacji przeprowadzek.
Skonsolidowane Call Center – najnowsza wersja systemu Infor EAM zawiera zaktualizowany moduł call center zwiększający jego możliwości i wydajność.

Kontakty prasowe

Kontakty z mediami - Ameryka Północna i Ameryka Południowa

Dan Barnhardt
Stany Zjednoczone i Kanada
Telefon: +1 646 336 1731
Email:dan.barnhardt@infor.com

Claudia Vazquez
Ameryka Łacińska
Telefon: +54 11 4010 8079
Email:claudia.vazquez@infor.com

Kontakty z mediami - Europa, Bliski Wschód i Afryka

Richard Moore
Wielka Brytania, Europa Południowa,
Bliski Wschód i Afryka
Telefon: +44 121 615 8189
Email:richard.moore@infor.com 

Kontakty z mediami - Azja, Pacyfik i Japonia

Phyllis Tan
Telefon: +65 9799 9133
Email:phyllis.tan@infor.com

Kontakt do analityka branżowego

Sharon Sulc
Telefon: +1 614 537 6634
Email:sharon.sulc@infor.comPobierz logo Infor (instrukcje w języku angielskim)

Specialized by industry.
Engineered for speed.
© Copyright 2018. Infor. Wszelkie prawa zastrzeżone.