Prescott Ashe

Prescott Ashe pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Golden Gate Capital od początku istnienia firmy. Poprzednio był dyrektorem w firmie Bain Capital, gdzie rozpoczął pracę w roku 1991. W czasie pracy w Bain Capital, ściśle współpracował z Dawidem Dominikiem, obecnie także członkiem Zarządu Infor, w zakresie pozyskiwania dostawców, negocjowania, organizowania, finalizowania oraz monitorowania wykupu technologii.

Ashe ma ponad 10 lat doświadczeń w inwestowaniu kapitału własnego zarówno w zakresie kapitału wzrostu jak i transakcji wykupu menedżerskiego. W czasie swojej kariery, brał udział w ponad 30 transakcjach nabycia własności/restrukturyzacji kapitału przedsiębiorstw na łączną sumę blisko 3 mld dolarów. Szczególnie interesują go następujące działy gospodarki: produkcja urządzeń elektronicznych i inne usługi outsourcingu; półprzewodniki; usługi IT; oraz produkcja tradycyjna. Zanim został dyrektorem w firmie Bain Capital, pełnił funkcję konsultanta w Bain & Company.

Wykształcenie
Doktor nauk prawnych Stanford Law School; Licencjat z przedmiotów ścisłych na kierunku Administracja biznesu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (najlepszy student w grupie)