David Dominik

David Dominik jest Dyrektorem Naczelnym Golden Gate Capital. Posiada duże doświadczenie w inwestowaniu kapitału własnego, jak również doświadczenie operacyjne, szczególnie w zakresie szeroko pojętej gospodarki opartej na technologiach. Przed rozpoczęciem współpracy z Golden Gate Capital, przez dziesięć lat pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego w Bain Capital, gdzie odpowiadał za kierowanie Information Partners, specjalistycznym funduszem w ramach Bain Capital skoncentrowanym przede wszystkim na oprogramowaniu, usługach informatycznych oraz na firmach przetwarzających transakcje w zakresie wielu produktów masowych. Stworzył także kilka firm handlujących wagami w dziedzinie półprzewodników i przemyśle elektronicznym oraz brał udział w pracach komitetu ds. inwestycji z Brookside, tj. funduszu firmy Bain Capital inwestującego w akcje przedsiębiorstw państwowych. Dominik stworzył również i prowadził kalifornijskie biuro Bain Capital. Poprzednio był wspólnikiem w Zero Stage Capital, firmie zajmującej się kapitałem zakładowym dla technologii w fazie wdrażania, gdzie przyczynił się do powstania kilku udanych przedsięwzięć technologicznych. Był także inwestorem i asystentem prezesa Genzyme Corporation oraz konsultantem w firmie Bain & Company.

Dominik posiada tytuł doktora nauk prawnych Harvard Law School (Cum Laude /z wyróżnieniem/) oraz licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych Harvard College (Magna Cum Laude /z wyróżnieniem/; członek stowarzyszenia Phi Beta Kappa).