checking init param for environments

Program Infor Ambassador Reference

Program Infor Ambassador Reference

Strona główna

Program Infor Ambassador Reference

Satysfakcjonująca droga do zwycięstwa dla klientów firmy Infor

Nasi klienci są naszym największym kapitałem i jesteśmy dumni z ich sukcesów. Aby dotrzymać kroku rozwojowi Państwa firmy i dać jej możliwość zaprezentowania technologicznej innowacyjności, zapraszamy Państwa do programu Infor™ Ambassador Reference.
Ambasador firmy Infor będzie miał możliwość zdobywania nagród, a jednocześnie promowania swojego sukcesu oraz dzielenia się wiedzą z innymi przedsiębiorstwami. Dołączcie Państwo do wybranej grupy doświadczonych klientów firmy Infor uczestniczących w programie Infor Ambassador Reference, w którym każda strona wygrywa.

Dlaczego warto zostać Ambasadorem firmy Infor?

Zdobycie uznania jako organizacja „najlepsza w swojej klasie” i lider branży

Firma Infor jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem o ogólnoświatowej renomie. Wprowadzenie naszego rozwiązania pozwoliło Państwa firmie osiągać zadowalający zwrot z inwestycji. Status Ambasadora firmy Infor sprawi, że Państwa przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako firma innowacyjna, aktywnie wykorzystująca nowe technologie do usprawnienia prowadzonej działalności.

Zwiększona rozpoznawalność na rynku, w prasie branżowej i środowisku analityków

Jako Ambasadorowie firmy Infor będziecie mieli Państwo okazje do wymiany informacji z kadrą kierowniczą innych firm i prezentowania innowacyjnych metod wykorzystywania technologii do usprawniania działań biznesowych. Uczestnictwo w różnych objętych Programem działaniach referencyjnych, zwiększy rozpoznawalność firmy, promując jednocześnie osiągnięte przez nią sukcesy.

Dostęp do informacji o pracach rozwojowych i kadry kierowniczej wyższego szczebla firmy Infor w charakterze jednego z kluczowych klientów

Jedną z najciekawszych korzyści oferowanych Ambasadorom firmy Infor jest uzyskanie dostępu do nowo opracowywanego oprogramowania. Rozszerzony dostęp do informacji o nowych produktach firmy Infor pozwoli śledzić nasze najnowocześniejsze rozwiązania.

Ekskluzywne nagrody i przywileje, takie jak osobiste spotkania z kierownictwem firmy Infor lub uprzywilejowane miejsca na konferencjach Inforum

Amabasadorzy firmy Infor nawiązują bardziej prywatne relacje z rodziną Infor. Dzięki uczestnictwu w programie Infor Ambassador Reference uzyskacie Państwo łatwiejszy dostęp do kadry kierowniczej wyższego szczebla naszej firmy oraz będziecie cieszyć się specjalnymi przywilejami na corocznych konferencjach Inforum.