checking init param for environments

Przemysł lotniczy
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  BRANŻE:


  Infor Aerospace Essentials

  Utrzymaj konkurencyjność w obliczu rosnących kosztów i złożoności procesów biznesowych.

  W branży lotniczej utrzymanie dochodowości jest dużym wyzwaniem zarówno dla producentów OEM, podwykonawców jak i dostawców, których klienci operują w sektorze obronnym, komercyjnym lub mieszanym. Nasilona konkurencja, rosnące koszty surowców przy sztywnych cenach kontraktów, nieprzewidywalność rynku, problemy związane z bezpieczeństwem i inne czynniki maja bardzo różny wpływ na firmy działające w tej branży. Czy infrastruktura w Twojej firmie jest dość elastyczna, aby sprostać tym czynnikom?


  Rozwiązanie Infor Aerospace Essentials pozwala szybko i ekonomicznie sprostać bardzo trudnym wyzwaniom dotykającym wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze. Wykorzystujemy istniejącą infrastrukturę firmy, co pozwala wyeliminować długotrwały i kosztowny proces wdrożenia. Nasze dopasowane do konkretnych potrzeb, skalowalne i niezawodne rozwiązania pozwalają firmie zachować konkurencyjność mimo rosnącej złożoności i kosztów, którymi nie zawsze można obciążyć klientów.

  Pakiet Infor Aerospace Essentials obejmuje:

  Infor ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa) — rozwiązania ERP dostosowane do wymagań branży, służące m.in. do zarządzania projektami, kontroli linii produkcyjnej i zarządzania konfiguracjami.

  Infor CRM (Customer Relationship Management - Zarządzanie relacjami z klientami) — rozwiązanie CRM obejmujące również zarządzanie częściami zamiennymi, punktami naprawczymi i zdalnym serwisem.

  Infor PLM (Product Lifecycle Management - Zarządzanie cyklem życia produktu) — zarządzanie danymi o produktach, konfiguracjami i dokumentami.

  Infor SCM (Supply Chain Management - Zarządzanie łańcuchem dostaw) — globalne zarządzanie łańcuchem dostaw, w tym zaawansowane planowanie, zarządzanie magazynem oraz obsługa zdarzeń.

  Infor PM (Performance Management - Zarządzanie wynikami działalności) — oprogramowanie typu „business intelligence” służące do zarządzania wydajnością przedsiębiorstw działających w przemyśle lotniczym, umożliwiające zwiększenie ich efektywności oraz ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji.

  Infor Open SOA (Service-Oriented Architecture - Architektura zorientowana na usługi) — pomaga poprawiać wydajność przedsiębiorstw lotniczych poprzez zwiększenie możliwości wcześniej wdrożonych rozwiązań firmy Infor.

  Doświadczenie przedsiębiorstw z branży lotniczej

  Pakiet Infor Aerospace Essentials obejmuje rozwiązania pomagające usprawnić zaopatrzenie i skrócić czas wdrażania do produkcji bez strat na jakości lub wydajności produktów, zbudować trwałe relacje z klientami poprzez wysokiej jakości obsługę posprzedażną oraz zarządzać produktami przez cały ich cykl życia. Ponadto integracja łańcucha dostaw eliminuje zatory i skraca czas wprowadzenia na rynek.

  Infor dysponuje wieloletnią wiedza o branży nabytą podczas współpracy z wiodącymi producentami z branży lotniczej oraz ich globalnymi łańcuchami dostaw. Nasze unikalne i zintegrowane rozwiązania dopasowane do wymagań rynku lotniczego zapewniają dostosowanie infrastruktury informatycznej do strategii firmy. Dzięki temu, można utrzymać wysoką konkurencyjność, podnosić jakość, zwiększać zyski i ...być aktywniejszym na rynku.

    Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób systemy Infor Aerospace Essentials zmienią Waszą firmę.